Sunday, December 12

మన ఆచారాలు - 5

కార్తీక సమారాధన అనే వన భోజనాలు

(వాగ్దానం సినిమాలోననుకుంటా--ఘంటసాలవారు చెప్పిన హరికథలో 'భక్తులందరూ నిద్రావస్థలో వున్నట్టున్నారు .....మరోసారి....శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో.........హా...రి' అనకుండా.....అంటే మీకు బోరుకొట్టకుండా, వ్యాసావళిని తొందరగా ముగిద్దామనే నా ప్రయత్నం......!)

గాల్లో.....వైరస్ కన్నా తొందరగా వ్యాపించిన 'పెరుగొచ్చేసిందట' అనే వార్తతో, ఇక్కడ సన్మానాలు అవుతుండగానే, పొలోమంటూ అందరూ బంతిలో జంబుఖానాలమీద సెటిల్ అయిపోతూంటారు. 

(ఆకలికి వున్న పెద్ద దొబ్బుతెగులేమిటంటే, మనం చంపినంతవరకూ చచ్చూరుకొంటుంది....కానీ, తిండి మాట వినబడేసరికి మాత్రం, వెయ్యి నాలుకలతో, వెయ్యి కడుపులతో విజృంభిస్తుంది మరి!)

పాపం కాంపియరు 'ముందుగా ఆడవాళ్లనీ, పిల్లలనీ కూచోనివ్వండి.....మగాళ్లంతా వడ్డనలో సహకరించండి.....'అని మొత్తుకొంటూనే వుంటాడు.  

బంతి సిధ్ధమవుతూండగానే, వడ్డించేవాళ్లు.....ముందు ఒకడు వెజిటబుల్ పలావూ, ఒకడు పెరుగు చట్నీ, ఒకడు కూర్మా కూరా గబగబా వడ్డించేస్తారు అందరికీ....పలావు కనీసం ఒక హస్తం అయినా వడ్డించేస్తారు చిన్న పిల్లలకి కూడా--తగినంత చట్నీ, కూరాతో! 

(ఇక్కడ రహస్యమేమిటంటే, వచ్చినవాళ్లు యెప్పుడూ 'ఎస్టిమేట్' కన్నా యెక్కువమందే వుంటారు.....అందరికీ 'వండిన అన్నం' సరిపోదేమోనని అనుమానం పీకుతూ వుంటుంది నిర్వాహకుల్ని!)

స్వీటు (సాధారణంగా రవకేసరే అయివుంటుంది) మాత్రం 'ముఖ్య వడ్డనకాడి' చేతిలో వుంటుంది....సరిగ్గా ఓ చిన్న చిప్పగరిటో, ఓ పెద్ద చెంచానో పట్టుకొని వడ్డించేస్తాడు. (సాధారణంగా 'చివరి' బ్యాచ్ కి స్వీటు వుండదు. అప్పటికప్పుడు యెవరినో పరిగెత్తించి, స్వీటు షాపులో దొరికే యేదో ఒక స్వీటు తెప్పిస్తే తప్ప!) 

(జనాలు ముందు స్వీటు లాగించేసి, ఇక కష్టపడి ఆ పలావుని లాగించడం మొదలుపెడతారు. పిల్లలని తమ ప్రక్కనే కూర్చోబెట్టుకొన్న తల్లో, తండ్రో, ముందు వాళ్లకి తినిపిస్తూ వుంటారు--తన విస్తరిగురించి పట్టించుకోకుండా.)

ఒకడు పప్పూ, ఒకడు కూరలూ, ఒకడు పచ్చళ్లూ, ఒకడు వడియాలూ (వీటిని పెందరాడే వేయించేసి, చిదిపేస్తారు.....అలాగే వుంచితే మెత్తబడి సాగుతాయని.....అయినా వీటిని పీక్కోవడం పెద్ద విషయం కాదు.) గబగబా వడ్డించేస్తారు.

అవన్నీ వడ్డించాక వస్తారు....అసలు శ్రమ తీసుకొనే వడ్డనకాళ్లు......వైట్ రైస్.....తీసుకొని. పెద్ద పెద్ద పళ్లాలలో, (అన్నం వేడిగానే వుంటుంది పళ్లెంలో పెట్టుకొనేవరకూ, వడ్డించేవరకూ) పళ్లెం క్రింద ఓ ఆకుని పెట్టుకొని, 'వైట్ రైసండీ...వైట్ రైస్' అంటూ. 

(అప్పటికి ఇంకా పలావు లాగించడం పూర్తికాదు యెవరికీ!.....అందుకని, అది ప్రక్కకి తీసుకోమని, ఓ ప్రక్కని వడ్డించేస్తారు. అప్పటికి అది చల్లారిపోయి, కరుళ్లు కరుళ్లుగా అయిపోతుంది.....విస్తర్లో పడగానే, వుండలుగా దొర్లిపోతూ వుంటుంది.)

.......ఇంకా....తరువాయి!

209 comments:

1 – 200 of 209   Newer›   Newest»
మిస్సన్న said...

వనభోజనాల తంతు గురించి మీరు కళ్ళకు కట్టినట్లు చెప్పారు. ఈ తంతులో లేటెస్ట్ development ఏమిటంటే అక్కడ కూడా బల్ల భోజనాలే టేబుల్ మీల్స్ అన్నమాట. ప్రస్తుతం మన రాజమండ్రి వైపు అలాగే జరుగుతోంది.

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ మిస్సన్న!

మీరు ఇంకా 'లేటర్' లోనే వున్నారు!

'లేటెస్ట్' గురించి నన్నడగండి చెపుతాను.

'వనం' అనబడే హాలులో, బల్లలమీదా, హాలు బయట (ప్రహరీ లోపలే) 'బుఫ్ఫెట్' (దీన్ని బఫే అంటారుట) 'సైమల్టేనియస్' గా లాగించినా, సాయంత్రం 4.00 వరకూ పూర్తికావడం లేదు!

అదండీ సంగతి!

ధన్యవాదాలు!

మిస్సన్న said...

ధన్యోస్మి ఆర్యా ధన్యోస్మి! నా కళ్ళు తెరిపించారు! ధన్యవాదాలు!

కృష్ణశ్రీ said...

అయ్యో....కళ్లు తెరిపించడమే?!

నేను చేసిందల్లా రెండు సంవత్సరాలుగా మా నరసాపురం బ్రాహ్మణ సమాఖ్య భవనం లో జరుగుతున్న వనసమారాధన ని మీ వ్యాఖ్యకు జవాబుగా వుటంకించడమే! (అంతకు క్రితం యేడాదుల్లో, '...ల వాడి వంటా, ....దిగవాడి వడ్డింపూ' అని దారుణంగా విమర్శించబడ్డ సందర్భాలుకూడా వున్నాయట--అదీ సంగతి)

మనలో మన మాట--మీకభ్యంతరం లేకపోతే, ఈ మెయిల్లో కలుద్దాం. (మా వియ్యాలవారూ, అల్లుడు దువ్వూరివారే)

ధన్యవాదాలు!

రాజేష్ జి said...

"

ఇది హాస్యమోయ్ వెధవాయ్, నవ్వు మరి!

అయ్యా!, ఇదిగొండీ మీ నశ్యం డబ్బా!

"
--
ఇష్టం లేకపొతే ఇంట్లో కూర్చోవాలి లేదా పద్దతి తెలిస్తే నలుగురికీ చెప్పాలి. మరి, మనది మనది హా(న)స్య రాడికలిసం గదా, {వాడెవడో నాకు తెలీదు, వీడెవడో అసలుతెలీదు, హాస్యం మరీ!} .
సపరివారముగా వెళ్ళి సుష్టుగా వారం రోజుల సరిపడా తృప్తిగా భోంచేసి, ఒక పేద్ద తేనుపు తేనిచి అనక తిన్నది అరక్క వదిలే సువాసనలు ఇక్కడ భాగ భాగాలుగా వదలాలా మహాప్రభో? ఒహ ఇరవై లెద అధమం పది జింటాక్ గులికలు వేసుకొండి, దరిద్రం వదిలిపోద్ది(మాకు).


అసలు ఇలాంటి (వి)గ్రహచారులు ఉండబట్టి కాదూ, అచారాలు అట్ల తగలెడుతున్నాయి!.

చెప్పాల్సిన పెద్దలు చెయ్యిగ్

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ రాజేష్ జి!

హమ్మ....హమ్మ....భలే నవ్వించేశావురోయ్ తింగరాయ్! నిజంగా నశ్యం ఓ పట్టు పట్టాలనిపించింది! (నాకలాంటి అలవాటులేదురొరేయ్! నాకున్న అలవాటల్లా సిగరెట్లు--అదీ రోజుకో రెండు పెట్టెలు మాత్రమే!)

అవునూ....నేను వ్రాస్తున్నది 'హాస్యం' అని నీకెప్పుడు చెప్పాన్రా?

యేమన్నావ్? 'వాడెవడో' 'వీడెవడో' అన్నాను కానీ ఇప్పుడు అంటున్నాను 'ఆ వెధవలెవరో' అని! నీకు తెలిస్తే చెప్పవచ్చుగదరా చెవలాయ్?? (ఇది నిజంగా హాస్యం కాదు.....సీరియస్!)

@సపరివారముగా.....

నా పాత్రేమిటో ఇంతకు ముందు ఓ రెండు మూడు టపాల్లోనే ప్రకటించాను. బహుశా నీవు 'మలక్పేట్' లాంటివాళ్ల 'డాపుల్ గేంగర్ 'వేమో! అవన్నీ యెందుకు చదవాలని అహంకారమేమో?

ఇంక 'జింటాక్ గుళిక 'లంటావా--తెలుస్తూనేవుంది--కామెంటు పూర్తిగా వ్రాయకుండానే పబ్లిష్ చేసేసి, పాస్ అవుట్ అయిపోయావని! (జాలిపడి, నా వనభోజనాలు-6 లో నీ కామెంటు డిలీట్ చేశావని, చిన్న రిటార్ట్ తో సరిపెట్టాను....కానీ....!)

ఇలాంటివాళ్లకోసమే మన పెద్దలు చెప్పారు "కల్లు మానండోయ్! బాబూ కళ్లు తెరవండోయ్!" అని!

యూకేలో, లండన్ బ్రిడ్జ్ అని వుంటుందట....అక్కడినించి 'థేమ్‌స్ 'ఓ, అదేదో నదిలోనో దూకండి.....బ్లాగులోకానికీ, భారద్దేశానికీ, ప్రపంచానికీ.....ఓ దరిద్రం వదిలిపోతుంది!

ఆచారాలు గురించి నీకేమి తెలుసురా?

మీ అమ్మా, నాన్నా బ్రతికి వుంటే, వాళ్లకి ఈ మెయిల్ ఐడీ లు వుంటే, వాళ్లకి నా బ్లాగ్ యూఆరెల్, నీ కామెంట్ పంపించు--యెంత సంతోషిస్తారో చూద్దాం!

వాళ్లకి కంప్యూటర్లూ వగైరా తెలియకపోతే, మీ స్నేహితుడిద్వారా అది సాధ్యమౌతుందేమో పరిశీలించండి.

ఇది మాకు రాత్రి పూటయితే, మీకు పగలనుకుంటా....ఫాల్ సీజన్లో, ఆఫీసు యెగ్గొట్టి, బ్లాగులమీద ఇలాంటి కామెంట్లు....అదీ 'ఓ ప్రభావంతో' వ్రాస్తున్నారంటే, 'పుత్రోత్సాహము....' వాళ్లకి ఖచ్చితంగా కలుగుతుందనే ఆశిస్తాను నేను!

బై ది బై, నీ బ్లాగు 'దొరలవారు ....తుడుచుకునే కాయితం' లా ప్రత్యక్షమయ్యింది! సంతోషం! మీ బుర్రలో గుంజంతే అని కూడా ప్రకటిస్తున్నట్టుంది!

శుభాకాంక్షలు & ధన్యవాదాలు!

ఇంకేమైనా విశేషాలుంటే వ్రాయడానికి సందేహించొద్దు!

సదా మీ శ్రేయోభిలాషినే నేను! మరవద్దు!

ఓ కే?

(మీరు అఙ్ఞాతయితే, ఇంకోలా వుండేది నా జవాబు!)

రాజేష్ జి said...

ఏదో పెద్ద ముండా వారు కదా అని ఆచి తూచి కామెంటా. మీరు ఏంటో మీ చెత్త కామెంట్ లో మళ్ళీ చెప్పుకున్నారు కాబట్టి ఆ మర్యాద నాకు మటుకు ఎందుకు?ఎవరో అన్నట్లు G కిందకి వయసు వొస్తే సరిపోదు, కొద్దిగా ఇంగితం కూడా ఉండాలి. మీకా ఇంగితంతో పాటు విచక్షణ కూడా కరువయినట్లుంది. అందుకే అర్థం పర్థం లేకుండా చాంతాడంత కమేన్తెట్టారు. మరి నేను మీ పోటీ కదా, చూద్దాం!

---

$ అవునూ....నేను వ్రాస్తున్నది 'హాస్యం' అని నీకెప్పుడు చెప్పాన్రా?

ఇప్పుడు మటుకు ఎవడు చెప్పారోయ్ ఫ్రివలాయ్.. సెప్పింది నస్యం నాస్తి అనేకదా! అవునులే అరికాలి బుర్రలకి ఆచారాలకి మరదే లింకు.


$యేమన్నావ్? 'వాడెవడో' 'వీడెవడో' అన్నాను కానీ ఇప్పుడు అంటున్నాను 'ఆ వెధవలెవరో' అని! నీకు తెలిస్తే చెప్పవచ్చుగదరా చెవలాయ్?? (ఇది నిజంగా హాస్యం కాదు.....సీరియస్!)


అలా సీరియస్ అయ్యే నేను ఈ దరిద్రపు బ్లాగ్ కంపులో సెయ్యిట్టింది. అయినా చిన్నంతరం, పెద్దంతరం గురించి నలుగురికీ చెప్పాల్సిన వయసులో.. వాడు ..వీడు .. హవ్వ.. హవ్వ.. సిగ్గులేకపోతే సరి! ఓహో.. ఇదేనా భావ వ్యక్తీకరణ? అయితే నాది కూడా అదే.. అలాగే కామెంటుతున్నా!. మరి ఆ వెధవేలవరో.. వెధవతనం ఎలా అంటిందో ఆ మాట అన్న మీరే చెప్పాలి అవలాయ్(గారు).


$నా పాత్రేమిటో ఇంతకు ముందు ఓ రెండు మూడు టపాల్లోనే ప్రకటించాను.

అవి సదివే గదా, మీ పాత్ర గురించి నేనిక్కడ పాతరేస్తుంది. మళ్ళీ నా జీవిత సెరిత్ర సదువు అంటవెంది?


$బహుశా నీవు 'మలక్పేట్' లాంటివాళ్ల 'డాపుల్ గేంగర్ 'వేమో! అవన్నీ యెందుకు చదవాలని అహంకారమేమో?

తిన్నదరక్కపోవడమే గాదు, తిన్నగా మాట్లాడం కూడా తెలీని చవటాయ్ అనుకోలా!


$ఇంక 'జింటాక్ గుళిక 'లంటావా--తెలుస్తూనేవుంది--

నాకూ తెలిసింది, అంతే తొందర పడి మీరు "G(ల)" తో రాసిన కామెంటు, ఆ తరవాత నోరు పారేసుకొని జబ్బలు చరుచుకున్న చవటాయ్ వైన౦.$ఇలాంటివాళ్లకోసమే మన పెద్దలు చెప్పారు "కల్లు మానండోయ్! బాబూ కళ్లు తెరవండోయ్!" అని!

నిజమే! ఆ పెద్దలే మీలాంటి అజీర్నస్తుల్లకి ఒహ పది జింటాకులు తగిలించి సెప్టిక్ టాంకుల పక్కన తోన్గో ఎట్టమన్నారు, ఇది వినలేదా?.

$యూకేలో, లండన్ బ్రిడ్జ్ అని వుంటుందట....అక్కడినించి 'థేమ్‌స్ 'ఓ, అదేదో నదిలోనో దూకండి.....బ్లాగులోకానికీ, భారద్దేశానికీ, ప్రపంచానికీ.....ఓ దరిద్రం వదిలిపోతుంది!


నిజమే.. మీ తొక్కలో టపా ఏ క్షణాన చదివానో.. అప్పటినుంచీ నాకు అదే భావన. కానీ తర్వాత అనిపించింది అసలు దరిద్రాన్ని పంపించాలి గానీ.. అందుకే కామేన్తేట్టా! ఇంకా అరదం కాలా, దరిద్రం ఎచట ఉందొ, పుల్లాయ్?


$ఆచారాలు గురించి నీకేమి తెలుసురా?


ఏంటి? మీ వెటకాచారాలేనా? అవి నాకు తెలీవులెండి.


$మీ అమ్మా, నాన్నా బ్రతికి వుంటే, వాళ్లకి ఈ మెయిల్ ఐడీ లు వుంటే, వాళ్లకి నా బ్లాగ్ యూఆరెల్, నీ కామెంట్ పంపించు--యెంత సంతోషిస్తారో చూద్దాం!ఎందుకు అవులాయ్? వాళ్లు ఈ నిక్రష్టశ్రీ బ్లాగ్ చదివినతర్వాత మీ హాస్చ్ర్యర్యార్థకం(..బ్రతికి వుంటే..)

నిజమవదూ! అయినా వాళ్లు ఈ విధముగా తిన్నదరక్క ఏది పడితే అది వాగే వాళ్ళను చూసి అశుద్ధభక్షకులుగా జమకట్టి పెద్దగా స్పందిచరులే.$ఇది మాకు రాత్రి పూటయితే, మీకు పగలనుకుంటా....ఫాల్ సీజన్లో, ఆఫీసు యెగ్గొట్టి, బ్లాగులమీద ఇలాంటి కామెంట్లు....

అవును మరీ. మళ్ళీ నేను మీకు బదులిచ్చేలోగా చక్కగా ఏ శవారాధన దినానికో వెళ్లి త్రప్తిగా తేనిచి రండి, అనక ఇక్కడ బస్సు బస్సు మని వదుల్డురు(కామెంట్ మాత్రమె!).$అదీ 'ఓ ప్రభావంతో' వ్రాస్తున్నారంటే, 'పుత్రోత్సాహము....' వాళ్లకి ఖచ్చితంగా కలుగుతుందనే ఆశిస్తాను నేను!

అవ్ అవులాయ్, ఇది నిక్కచ్చితముగా "నికృష్ట" ప్రభావమే! ఇహ ఆ పుత్రోత్సాహం ఆ పైన ఉన్న మీ వాళ్లకి కూడా కొద్దిగా కలగనీ!.$బై ది బై, నీ బ్లాగు 'దొరలవారు ....తుడుచుకునే కాయితం' లా ప్రత్యక్షమయ్యింది! సంతోషం! మీ బుర్రలో గుంజంతే అని కూడా ప్రకటిస్తున్నట్టుంది!


ఆహా! నయం కదూ! మరి మీ బ్లాగ్ అదే దొరలు తుడుచి తుడిచి వాడేసిన కాయితంలా కనిపించటం లేదూ? ఏంటీ, మీ బుర్ర గుంజ గుజ్జు ఆ కాయితం తయారీకే ఉపయోగిస్తారా, అయితే వాకే!


$శుభాకాంక్షలు & ధన్యవాదాలు!

మీకూ శుభాకాంక్షలు, మీరీ అజీర్ణ వ్యాది నుంచి త్వరితముగా కోలుకోవాలని. అలాగే ధన్యవాదాలు, మీ కంపు కొద్దిగా తగ్గిస్తే!

$ఇంకేమైనా విశేషాలుంటే వ్రాయడానికి సందేహించొద్దు!

విశేషాలా? మీలాగా అప్పనముగా కుంభాలు కుంభాలు మెక్కి పుంఖాలు పుంఖాలు గా తొక్కలో సశేషం లేని విశేషాలు రాయడానికి నాకేమీ అజీర్ణ రోగం లేదులే!

$సదా మీ శ్రేయోభిలాషినే నేను! మరవద్దు!

అస్సలు మరవని, ఇలాంటి గ్రహచారులని.

$ఓ కే?

ఏంటి జిన్టాకా?

$(మీరు అఙ్ఞాతయితే, ఇంకోలా వుండేది నా జవాబు!)

మీరు జ్ఞానం ఉన్న మనిషి అయితే నా జవాబూ మరోలా ఉండేది.

Anonymous said...

Rajesh,learn to respect elders.Otherwise shut your mouth and get lost.

Anonymous said...

కృష్ణశ్రీగారు హిందూధర్మ పరిరక్షణ పేరుతో ఇలాంటి వెకిలి వెధవలు చేసే పనులతో భారతీయులందరికీ తలవంపులే తెస్తారు, వెకిలి కామెంట్లతో తమకి నచ్చనిది దేన్నీ సహించలేకుండా ఇలా వాగడం అదో పనికిమాలిన సరదా, మర్యాద తెలియని అశుద్ధపు వెధవల కామెంట్లు ప్రచురించడమే అనవసరం, దయచేసి తొలగించండి, ఇలాంటి దరిద్రులతో మాట్లాడాలి అంటే అంతకన్నా దిగజారాలి, ప్రమోదవంకి వెళ్ళి బూతులు తిట్టించుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఏడుస్తున్నాడు, వీళ్ళతో తిన్నగా మాట్లడితే అవదు

Anonymous said...

" learn to respect elders "

Yeh! First define the attributes of elders which everyone expects to be in place. Then we could discuss who need to get lost from here? You "thicko" without ethics or Rajesh? Until then shut all of yours!

Anonymous said...

రాజేష్ అన్నం తింటున్నావా అశుద్ధం తింటున్నావా? ఏమిటా మాటలు, అచ్చేసిన ఆంబోతులాగా ఊరిమీద పడి ఏమిటా పనులు, బుద్దిలేని అడ్డగాడిద.

రాజేష్ జి said...

నాకు నీతుల నూతుల గురించి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కే హజ్ఞాతలూ, ముందు మీరు కొద్దిగా ఆ ముసుగు తొలగించుకొని మాట్లాడితే బావుంటుంది. ఏంటీ? తొలగిస్తీ అజీర్ణం బాపతు బయటపడుద్డా?

Anonymous said...

Rajesh, You blasted him with well retort. keep it up :)

Anonymous said...

రాజేసా,
మీ శ్రేయోభిలాషి గా చెప్తున్నా.మీ లెవెల్ కి ఈ కంపు వాదనలు తగదు.దయ చేసి ఇటువంటి చచ్చు పుచ్చు వాదనల జోలికి వెళ్ళకుండా మీరు ఒక బ్లాగు స్టార్ట్ చేసి మీ వాదన వినిపించగలరు.
ఐ బెట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి వన్ అఫ్ ది బెస్ట్ రైటర్స్. కొంత పెద్ద వాళ్ళు తొందర పడి ఎమన్నా అన్న మనము తగ్గి ఉండాలి. ఐ హొపే యు understand .

కృష్ణ శ్రీ గారు ,
రాజేష్ ని మరీ తక్కువగా అంచనా వెయ్యకండి. అతను మైక్రో సాఫ్ట్ ఉద్యోగి.వాళ్ళ తల్లి దండ్రులు ఏమి బాధ పడరు లెండి అతన్ని చూసి.మీరు మరీ అంతగా తీసి పారేయ్య నక్కరలేదు.

Anonymous said...

Rajesh,

Sharp and sensible retort.

Appi-Boppi,
Ah. Please stop that illicit advise. Whatz the wrong here?

Anonymous said...

కృష్ణశ్రీ గారూ,
ఇలాంటి చిల్లర గాళ్ల కామెంట్స్ మీ లాంటి వారి బ్లాగులో ఉండక్కర్లేదు. తీసిపారేయక వీళ్ళకు జవాబులిస్తూ కూచుంటారేమిటి మీరు? పైగా వాళ్లకో లెవెల్ ఉందని వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు. వాళ్ళ లెవెలేంటో ప్రమోదవనంలో చీవాట్లు తిని వచ్చినప్పుడే తెలిసింది.

వీళ్ళతో మాట్లాడితే మనల్ని మనం దిగజార్చుకున్నట్లే! బయటికి గెంటండి ఇలాంటి కేసుల్ని మీ బ్లాగులోంచి

Anonymous said...

Rajesh G,

Excellent riposte. Just do overlook about the other anon comments who are morons to talk and no more to shit.

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ రాజేష్ జి!

అహ!....ఆహ!.....ఆహా!....ఆ...హా! ఎక్స్ పెక్ట్ చేశా....'ఆచి తూచి' కూడా ఆశుధ్ధం కక్కావంటే, అలాకాకుండా అయితే, ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతావని.

నేనూ, యేదో పిల్లముండావాడులే అనే 'థూచి, ఆచి' 'ఇంతే' జవాబిచ్చా! నీ మర్యాదేమిటో, నీకామెంట్ లో మొదటివాక్యమే తెలియచెపుతోంది కదరా పిచ్చి సన్నాసీ?

నీ నస్యం గోలేమిటో నాకర్థం కాలేదు--యెవరేది వ్రాసినా అది హాస్యమో, నస్యమో అవ్వాలని రూలేమిట్రా? దానికీ ఆచారాలకీ సంబంధమేమిటో నువ్వే చెప్పాల్రా ట్రువలాయ్!

అలా తొందరపడి 'సీరియస్' అవ్వద్దనేరా (ఇలాంటివాళ్లే 'వాళ్ల'డాపుల్ గేంగర్లు) నేను ఇన్నాళ్లూ మొత్తుకొంటున్నది! నేను వాడు వీడు అన్నది యెవర్ని? దానికి పెద్దంతరం, చిన్నంతరం యేమిటి? ఇలాంటివి వ్రాయాల్సింది నువ్వు. నువ్వు వ్రాస్తే, వాళ్లకీ, అలా అన్నవాళ్లకీ వెధవతనం యెలా అంటిందో నేను వ్రాయడానికి రెడీగా వున్నాను. ఆ పని చేయకుండా ఇంకేమి మిడుకుతావురా బువలాయ్(గాడూ!)

నా పాత్రేమిటో చదివి, అర్థం చేసుకొంటే ఇలాంటి పేలుడు పేలవు. నువ్వేంటి? పాతరేసేది?

అంతేగానీ, కల్లుమానవన్నమాట! మీలాంటివాళ్లు దేశాన్నీ, ప్రపంచాన్నీ యేమి వుధ్ధరిస్తార్రా వెర్రాయ్?

'....స్పందించరులే' అంటేనే తెలుస్తోంది నీ భయం. చేసి చూడరా నీచా!

నీ బ్లాగు అలాగే వుందని చూసినవాళ్లందరూ చెపుతున్నారు. నా బ్లాగు నీకెలా కనిపించినా, నాకు వాకే!

ఇంక నీ మిగిలిన పిచ్చివాగుడుకి నా సమాధానం '...............' అంతే!

ఇప్పటికైనా బుధ్ధీ, ఙ్ఞానం, సిగ్గూ, లజ్జా, బిడియం వుంటే, నా టపాల్లో నీకంత కిట్టని విషయం యేమిటో ప్లెయిన్ గా వ్రాయి. సమాధనమిస్తా!

అంతేగానీ డొంట్ గో బీటింగ్ అరౌండ్ ది బుష్!

ధన్యవాదాలు.

కృష్ణశ్రీ said...

అన్నోన్ లూ!

దాన్ని 'హిందూధర్మ పరిరక్షణ' అనికూడా అంటారా? యేమో మరి!

రాజేష్ దంపుతుంటే, భుజాలు యెగరేస్తున్న అఙ్ఞాతలూ! రిటార్టులూ, జింటాక్ లూ వంటి వాటివి కాకుండా, 'అసలు విషయమ్మీద' మీ వ్యాఖ్యలు వ్రాయండి. నేను సంతోషంగా జవాబిస్తా! (నా క్యామెడీ ఛానల్లో యెద్దేవా చేసింది ఇలాంటివాళ్లనే! అయినా యెవరూ రియాక్ట్ కావడంలేదు అనే నా బాధ!)

ఇదే విషయం నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న అఙ్ఞాతలకీ వర్తిస్తుంది.

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ అప్పి-బొప్పి!

నేనెవర్నీ తక్కువగా అంచనా వెయ్యను. తీసి పారేయను. నా బాధల్లా......అతని గురించి మీకు బాగా తెలిస్తే.....కామెంట్ వ్రాసే టైములో అతను 'ఆ ప్రభావంలో లేడని' నొక్కి చెప్పండి......వాళ్ల తల్లిదండ్రులకన్నా ఆనందిస్తాను. యువత ఇలా పాడయిపోతోందనే నా వ్యధ! (మీ సలహాని 'ఇల్లిసిట్'--అంటే వాడి వుద్దేశ్యం యేమిటో?--అంటున్నాడు గమనించారా?)

ధన్యవాదాలు!

కృష్ణశ్రీ said...

ఇంకొక అన్నోనూ!

నేను చేస్తున్న కృషి 'బయటికి గెంటడం' గురించి కాదు! కళ్లు తెరిపించడం వరకే. రాజేష్ మీద నాకు యేకోపం లేదు. తన ఆవేశాన్ని సరైన దారిలో పెట్టాలనే నా తపన. అలాంటివాళ్లు చాల మందికి మార్గదర్శనం చెయ్యాలనే. నువ్వేమిటి....మాకు మార్గదర్శనం చేసేది....అని కొంతమంది అనొచ్చు. కానీ, నా ప్రయత్నం నాది.

యెవరూ నొచ్చుకోవద్దు.

ధన్యవాదాలు.

Anonymous said...

I am surprised, how this rajesh G with limited english speaking/writing capabilities is surviving in UK

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ కొత్త అన్నోన్!

"ఫ్...హ్...హ్...హ్...హ్..హ్..హ్..."

(ఇదో గ్యాస్ నవ్వు! అంతే)

ధన్యవాదాలు!

శరత్ 'కాలమ్' said...

ఈ గొడవంతా దేనికో, శ్రీ గారు వ్రాసిన దాంట్లో తప్పేం వుందో నాకు అర్ధం కాలేదు గానీ ఇవాళ లంచ్ చేస్తూ ఈ బ్లాగులోని రాజేశ్ కామెంట్లు చదివాను. దిగుతున్న ముద్ద కక్కెయ్యాలో, మింగెయ్యాలో అర్ధం కాక గొంతులో పచ్చి వెలగకాయలాగా మిగలడిపోయింది. ఆ కామెంట్ల కన్నా నా రసజ్ఞ బ్లాగులోని కొన్ని టపాలు ఎంతో బెటరూ.

ఏంది రాజేసా ఈ బాస గోస?

Anonymous said...

శరత్తు,
నేను గత కొద్దికాలంగా ఈ బ్లాగుని ఫాలో అవుతూ అప్పుడప్పుడు ఈ "నికృష్ట" కి గడ్డి పెడుతూ ఉండే వాళ్ళలో ఒకడిని. ఇప్పుడు రాజేష్ కూడా అదే చేసాడు. అంతే!
మీరు ఈ గ్రహచారి రాసిన అనాచారములు అన్ని భాగాలు చదివినట్లులేదు. కేవలం ఈ టపా చదివి లేదా రాజేష్ కామెంట్ చదివి కామెంట్ పెట్టినట్లుంది, అస్సలు బాలేదు. అందుకే నాకు తెలిసి రాజేష్ బాధకు కారణం అయ్యి ఉంటుందనుకున్న వాటిలో మచ్చుకు కొన్ని ఈ ముచ్చు మడిసి రాసినవి మీకోసం.

"
ఇక అప్పుడు ప్రారంభం 'కార్తీక దామోదర పూజ!' (వాడెవడో నాకు తెలీదు, నేనెప్పుడూ వాణ్ని పూజించలేదు, చెయ్యించలేదు). పూజ పూర్తయ్యి, పుణ్యాహవాచనం, అదేదో ఆశీర్వచనం అయ్యేటప్పటికి 1:00 అవుతుంది.

కార్తీక సమారాధన పూజలో ... 'భోజనాలకి ఇంకా ఆలస్యం వుందిట....ఓ రవుండు వేస్తే పోలా?' అంటూ ఒకళ్లిద్దరిని తోలుతారు 'వైన్ షాపు' కి!

"
మీకు పై మాటలు పెద్దగా బాధ పెట్టక పోవచ్చు, నాస్తికులు కాబట్టి!. కానీ ఒకటి. మీకు చలం-మలం, రంగనాయకమ్మని-లంగానాయకమ్మ అని అంటే ఎంత బాధో నా(మా)కూ ఈ చెత్త కూతలు అంతకన్నా ఎక్కువ బాధ కలిగిస్తాయి! అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా! నేను పైన ఉదహరించినవి కొన్ని మాత్రమే. ఇంకా చండాలంగా ఈ నికృష్ట౦ ఒక వర్గపు యొక్క ఆచారాల్ని లేదా పద్ధతుల్ని అనాచారాలుగా నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాగుతూ ఉంటాడు. ఆయన అనేది ఏ వర్గాన్నైన కానీ లేదా ఆయనది అదే వర్గ౦ కానీ, ఒక హద్దూ అదుపూ ఉండదా? మళ్ళీ ఈ తంతుకి ఈన ఆర్గనైజర్ అట, సిగ్గులేకపోతే సరి!

"ఆ కామెంట్ల కన్నా నా రసజ్ఞ బ్లాగులోని కొన్ని టపాలు ఎంతో బెటరూ. "

మీరు చెప్పిన ఆ పై మాట అక్షరాల నిజం. రాజేష్ కూడా ఒప్పుకుంటాడు అనుకుంటా! :). మరి ఈ చెత్త టపాకి ఆ మాత్రం కంపు కామెంటు లేకపోతే ఎలా? మీరు మరీను!

చివరగా ఒక్కమాట! ఈ వయసు మీరి బుద్దితక్కువైన నికృష్ట మడిసి ఇలా కూస్తుంటే ఎవరూ తప్పనకపోగా ఆహా..ఓహో అని భజంత్రీలు వాయిస్తుంటే ఏమానాలో తెలియట్లేదు.

In fact, He is one of the riff-raff ever seen in my life. I pity.

శరత్ 'కాలమ్' said...

@ ఎనాన్
సరే, ఇదేదో బ్రాహ్మణ వర్గాల ఆచారాల కొట్లాటలా వుంది. నిజమే, ఓ నాస్తికుడిగా ఇవి మనకు ఓ పట్టాన పట్టవు, అర్ధం కావు కాబట్టి నాకెందుకులెండి. మీరూ మీరూ కాట్లాడుకోండి. అయితే నాదో చిన్న గొణుగుడు ఏంటంటే అపాన వాయువుల అంత దూరం పోకుండా వుంటేనే ఏ కామెంటయినా కుళ్ళిన వాసన రాకుండా వుంటుందని. అయినా అది మా (భావ) స్వేఛ్ఛ అనుకుంటే మాత్రం మీ ఇష్టం. నాకూ ఓ ముక్కు అంటూ వుంది కాబట్టి మూసుకొని పక్కకు వెళతాను.

Anonymous said...

శరత్తు గారు,
"
ఇదేదో బ్రాహ్మణ వర్గాల ఆచారాల కొట్లాటలా వుంది
"
పైన అనానిమస్ అన్ని ఎక్షామ్పుల్స్ ఇస్తే మీకు అందులో పై ముక్క తప్ప ఇంకేమీ అర్థం అయినట్లులేదు. లేక ఇది కామెంటు హిట్టు కోసమా? మరీ దిగజారి మాట్లాడకండి. అయినా మన బుర్రలో గుజ్జు అంతే కాబోలు.

ఆపానవాయువు అన్నాడు అని అంటున్నారు.. మరిక్కడ ఈ ముసలి దరిద్రుడు రాసింది సమారాధన-సుష్టు భోజనాల గురించి. మరి తిన్నదరక్క పొతే వచ్చే భగభగలు ఏంటి? మీరు ఈ మాత్రం సున్నిత హాస్యం అర్థం చేసుకోకలేకపోవడం మీ బుర్ర తప్పా లేక రాసినాయన తప్పా. అయిన G లో చెయ్యి ఎలా పెట్టుకోవాలి అని బహు చెత్తగా వివరించే మీరు ఇక్కడకి వచ్చి వాపోవడం కడు విచిత్రంగా లేదు!

పై అనానిమస్, well said.

రాజేష్, ఈ అప్పి-బొప్పి గాడు చెప్పిన మాటలు విని స్పందిస్తున్నట్లులేదు. లెవెల్ అని గాల్లోకి ఎత్తేసాడుగా మరి. కొద్దిగా దిగి వచ్చి మాట్లాడితే నిన్ను సప్పోర్ట్ చేసిన వాళ్లకి ఆనందం, పరమానందం.

Anonymous said...

రాజేసా,
చూసావా.. ఈ శరత్తు గాడి గోల. నువ్వేమో ఆడి వెనకాల ఉండి ఆ విసర్జ(రసజ్న) ని ఉంచాలి అని ఓ గొడవ చేసావు. ఇప్పుడు చూడు. ఆడికి ఈ బ్లాగారాయన నీకిచ్చిన రిప్లయ్ లో చండాలమేమి కనిపించలా, నువ్వు రాసిందే కనిపించింది. ఎవరెలాంటి వాల్లో అర్థం కాలా?? కాకపొతే ఈడి కామెంట్లు చదివి చేసుకో "అర్థం"!

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ శరత్!

మీ వ్యాఖ్యకి చాలా సంతోషం.

నా తరవాతి ప్రతివ్యాఖ్యలు కూడా చదవండి.

ధన్యవాదాలు.

కృష్ణశ్రీ said...

శరత్ కి జవాబిచ్చిన అన్నోన్!

గడ్డి పెట్టాననుకొని, రెట్టింపు గడ్డి తిని, నోరు మూసుకున్నవాళ్లలో ఒకడివన్నమాట!

ఇప్పటికి నీ మనసులోనీ, రాజేష్ గాడి మనసులోనీ మాటలని బయటపెట్టావు. సంతోషం.

1976 నించీ, విజయవాడ, శ్రీకాకుళం లాంటి పెద్ద పట్టణాల్లో దాదాపు యేడు సంవత్సరాలు మా బ్యాంకు వుద్యోగులకి ఈ వనభోజనాలు నిర్వహించిన, ఏలూరు, భీమవరం, నరసాపురం లలో 15 యేళ్ల పాటు నిర్వాహకుల్లో ఒకడిగా వున్న, ఇంకో పదిహేనేళ్లలో కొన్ని మానేసినా, హాజరైన సందర్భాలే యెక్కువైన అనుభవం నాది! (అందుకే, నాకు తెలీదు, నేను చేయించలేదు అన్నది) మీ పిల్లకాకులకేమి తెలుసు?

ఇవి అప్పటి నించీ, సాధారణం గా వుద్యోగులూ, కుల సంఘాలూ వగైరాల వనభోజనాలలో జరుగుతున్నవి. దీన్ని 'ఓ వర్గపు' ఆచారం అనుకొని పేలడం మీ మూర్ఖత్వం.

అయినా నాకు తెలీకడుగుతాను, పేకాట ఆడుకోవచ్చుగానీ, మందు నిషిధ్ధమా? యెందుకు?

ఇప్పుడు వేలం వెఱ్ఱిలు పెరిగిపోయి, కార్తీక దామోదరులు ప్రవేశించారు. నాకు 'దౌర్భాగ్య దామోదరులు' మాత్రమే తెలుసు.

వాడెవడో--రాజేష్ కో మీకో తెలిస్తే, చెప్పి, నా నోట్లో గడ్డి పెట్టినా నాకు సంతోషమే. అది వ్రాయలేక, పిచ్చి వాగుళ్లు మాత్రం వద్దు.

@ఆహా..ఓహో అని భజంత్రీలు......

నేను గత మూడు సంవత్సరాలుగా నా టపాల్లో, మూర్ఖత్వాలనీ, వేలం వెఱ్ఱుల్నీ, వగైరాలని ఘాటుగా విమర్శిస్తూనే వున్నాను. నచ్చినవాళ్లు బాగుందంటున్నారు కానీ, నచ్చనివాళ్లూ, మీలాంటి 'పుట్టుకతో వృధ్ధులూ' మనకెందుకులే అన్నట్టు వదిలేస్తున్నారు.

అందుకే......నిజంగా అందుకే, ఒక్కడికైనా యెక్కడ కాలాలో అక్కడ కాలకపోతుందా, 'అసలు విషయం' గురించి వ్యాఖ్యానించకపోతాడా అనే నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. నా బాధని నా క్రింది టపాలో వెళ్లగ్రక్కాను.

http://kyamedidotcom.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

యేం? మీ రాజెష్ మీరు వ్రాసిన విషయాల్ని యెందుకు వ్రాయడు? నా జవాబుతో వాయి పడిపోయిందా?

నాకు జవాబులు చెప్పండి!

ఇంకో విషయం 'అకృష్టులు కన్నా, నికృష్టులు మేలు!' నేనూ అనగలను నీ...క...కు...అని!

ఇంక నోరు పారేసుకోకుండా....కమాన్!

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ శరత్!

నేను వ్రాసిన దాంట్లో యెక్కడైనా 'ఓ వర్గపు' ఆచారాలు అనే మాట వచ్చిందా? మరి 'బ్రాహ్మణ వర్గాల ఆచారాల కొట్లాట' అనడానికి యేమైనా ఆస్కారం వుందా?

(ఇప్పుడు అన్ని కులాల వాళ్ల వనసమారాధనలలోనూ ఈ కొత్త పూజలు చేయిస్తున్నారు--పురోహితులు. ఆ తప్పు ఆ వర్గానిదే అంటాను నేను.)

మూడేళ్లక్రితం నా తెలుగు రాడికల్ లో, 'మూర్ఖత్వాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నది ఓ 30 శాతం బ్రాహ్మణులూ......' అంటూ వ్రాస్తే, మలక్పేట్ రౌడి ఒంటికాలిమీద వచ్చాడు నామీదకి. (మీరూ ఆ చర్చలో పాలుపంచుకొన్నట్టు గుర్తు....ప్రవీణ్ తో సహా!)

మరిప్పుడేమంటారు?

కృష్ణశ్రీ said...

ఆ క్రింది అన్నోన్!

వాడిచ్చినది రెండే ఎక్జాంపుల్స్! ఆ రెండిటికీ పైన సమాధానం చెప్పాను. నాటపాల్లో యెక్కడా 'సుష్టు భోజనాల' గురించి వ్రాయలేదు.....నేను వ్రాస్తున్నది 'అందులో పాల్గొన్నవాళ్లెవరూ, నిర్వాహకులతోసహా, పూర్తిగా భోజనాలు చేయడం వీలవదు' అనే! మరి మీ 'భగభగలు' యేమిటీ?

నేనిచ్చిన రిప్లై లో చండాలమేమిటో వ్రాయచ్చుకదురా పిచ్చినాగన్నా!

'అపానవాయువులు' అంటే యేమిటో తెలుసా నీకు? నువ్వూ వుపనయనం పొందిన బ్రాహ్మణుడవైతే, భోజనం మొదలెట్టే ముందు పరిషేచనం చేస్తూ చదువుతావే, "ఓం ప్రాణాయస్వాహా; ఓం అపానాయస్వాహా; ఓం వ్యానాయస్వాహా; ఓం వుదానాయస్వాహా; ఓం సమానాయస్వాహా" అంటూ--దాని అర్థం యేమిటో ఒకసారి యెవరినైనా అడిగి చూడు. (నువ్వు అబ్రాహ్మణుడవైనా, యే సంస్కృతం మేష్టారినో, దుర్గేశ్వర నో అడిగి చూడు.)

బాబూ! మూర్ఖత్వాలు మానండి. వేలం వెఱ్ఱుల్ని ప్రోత్సహించకండి.

Anonymous said...

"
1976 నించీ, విజయవాడ, శ్రీకాకుళం లాంటి పెద్ద పట్టణాల్లో దాదాపు యేడు సంవత్సరాలు మా బ్యాంకు వుద్యోగులకి ఈ వనభోజనాలు నిర్వహించిన, ఏలూరు, భీమవరం, నరసాపురం లలో 15 యేళ్ల పాటు
"
మరి నికృష్ట గారు, ఏమి పీకారు అంత అనుభవముతో? ఆచారాల పేరుతొ ఇంతలా ఎడవకపోతే ఈ 15 యేళ్ల లో ఉద్దరించ వచ్చు గదా? అయినా వీటిని పెంచి పోషించేది కుతి తీరా తిని తాగే నువ్వే కదా!

"పేకాట ఆడుకోవచ్చుగానీ, మందు నిషిధ్ధమా? యెందుకు?"

ఉద్యోగ వనభోజనాలకి పవిత్రమైన కార్తీక వనభోజనాలకి తేడా తెలియని పిచ్చ ముండా కొ. అనుకోలేదు.


"ఇప్పుడు వేలం వెఱ్ఱిలు పెరిగిపోయి, కార్తీక దామోదరులు ప్రవేశించారు. నాకు 'దౌర్భాగ్య దామోదరులు' మాత్రమే తెలుసు.
"
తెలీకపోతే అడుగు పెద్దవాళ్ళని లేదా అన్నీ మూసుకు కూర్చో. అంతేకానీ వాడు, వీడు అంటావెంట్రా అశుద్ధ సుంటా! అది నీ దౌర్భాగ్యమా? లేక నీకు బదులిస్తున్న నాదా? కార్తీక మాసంలో దామోదరుడి పూజ , దామోదరాష్టకం. తెలీదు?

"నేను గత మూడు సంవత్సరాలుగా నా టపాల్లో, మూర్ఖత్వాలనీ, వేలం వెఱ్ఱుల్నీ, వగైరాలని ఘాటుగా విమర్శిస్తూనే వున్నాను"

ఆ మూర్ఖత్వాన్ని విమర్శించడమే ఇక్కడా జరిగింది. ఏ౦మింగుడు పడట్లా, ము.ము.కొ.?

కృష్ణశ్రీ said...

ఓరి పినాకొ! అక్కడ పీకడానికేమీలేదురా. నా మొదటి టపాలోనే వ్రాశాను--'......సంఘటితం చెయ్యడానికి......' అని. తినీ, తాగీ, కామెంటేవాళ్లెవరో తెలుస్తూనే వుంది కదరా!

వనభోజనలెవరికైనా వొకటే! నీ "పవిత్ర కార్తీక" యెక్కడనించొచ్చిందో చెప్పరా వెర్రి ముండా కొ.కా!

మీ పెద్దవాళ్లని అడగొచ్చుకదరా దామోదరా! దామోదరాష్టకం యెప్పుడు యెవరు వ్రాశారో, తెలుసుకుని మాట్లాడు. ముందు వాడెవడో చెప్పు!

మూర్ఖత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నానంటూ, మూర్ఖాగ్రేసరుడిలా ప్రవర్తించకురా శుంఠా! కు. ముం. కొ. కా!

వీటికి జవాబులు చెప్పి మాట్లాడితే మాట్లాడు. లేకపోతే అన్నీ మూసుకొని కూర్చో (మీ జి(ల)గాడి డైలాగు!)

Anonymous said...

"నాటపాల్లో యెక్కడా 'సుష్టు భోజనాల' గురించి వ్రాయలేదు"

మరేమి రాశారు కబోది గారు? చెప్పండి తరిస్తాం.

"
'అపానవాయువులు'..... అంటూ--దాని అర్థం యేమిటో ఒకసారి యెవరినైనా అడిగి చూడు

"
ఏమి మీకు తెలీదా ? తెలిస్తీ ఈ గ్ర్హహచారపు మాటలు ఎందుకు వాస్తాయిరా, పిచ్చి కుంకా!
అయిన ఆ మాట అన్నది శరత్తు, ఆయన్ని అడగండి. ఎవరేమి అన్నారు, ఏమి చెప్పారో కూడా తెలీని అశుద్ధం గారు, కింద దానికి అర్థం ఇచ్చా.


Andhra పిత్తు (fart), అపానవాయువు (fart), శ్రద్దు (fart). Additional references: Andhra, India, fart.

ఇక .... ..అపానాయస్వాహా... అంటే మనం చేసే ఈ భోజనం శరీరంలోని రక్త, పిత, కఫ, వాతాలను సమ పాళ్ళలో(ఏ ఒక్కటీ అధికం కాకుండా) ఉండాలాని కోరుకుంటూ చదువుతారు. మరి నే మీరన్నట్లు అబ్రాహ్మన్ని కాబట్టి తప్పైతే తెలిసిన పండితులు చెబితే తెలుసుకుంటా!

అన్నట్లు మీకు వాత౦ ఎక్కువై అజీర్న౦ పట్టికొట్టుకుంటున్నారు. దాని పేరే రాడికలిసం అంటే, థూ పి.ము.కొ. అనుకొంటా!

Anonymous said...

"
నా మొదటి టపాలోనే వ్రాశాను--'......సంఘటితం చెయ్యడానికి......' అని
"

వాళ్లు మొదలెట్టారు మంచిదే. మరి పెడదోవ పట్టిపోతుంది అంటూ వాగే బదులు మీ వంతు ఏమి పీకారు అని అడిగా! అర్థం కాలా ము.ము.కొ.?

"
వనభోజనలెవరికైనా వొకటే! నీ "పవిత్ర కార్తీక" యెక్కడనించొచ్చిందో చెప్పరా వెర్రి ముండా
"
అది. ఇప్పడు నీలోని అజ్ఞానుడు మరీ రెచ్చిపోతున్నాడు. అందరూ చూస్తూ నవ్వుకుంటున్నారు నీ పిచ్చి పైత్యానికి.

"
...దామోదరాష్టకం యెప్పుడు యెవరు వ్రాశారో, తెలుసుకుని మాట్లాడు ..

"
ఏం నీకు రెమ్మా తెలుసుకొని మాట్లాడానికి? అంత వాతం పట్టి కొట్టుకు౦టున్నావా? సరే మరి.. నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా.

"In the month of Kartika one should worship Lord Krishna by daily reciting the prayer spoken by sage Satyavrata Muni known as Damodarashtakam."

http://www.dharmakshetra.com/literature/gaudiya/Sri%20Sri%20Damodarashtakam.html

రాజేష్ జి said...

Thank you MUCH to all anon's who endorsed my comments. Actually, I was scuttling at weekend vacation and thus unable to take part into this long diatribe to back you in time, Sorry for that.

Yep, I been elated with your overwhelming magnanimity whilst embarrassed with harrowingness you guyz enduring from long time bcz. of this thick-skinned thicko's insane posts. Now, Let us put a tick off to that stupidity by leaving how far-reaching this discussin would throw.

Infact, I am crazy about vegging out with these(type of) morons and squishing in same way. Let me take a cursory-not look into all comments and kick in throwing my own mud balls if needed :).

కృష్ణశ్రీ said...

పై అన్నోన్!

రాజేష్ జి(ల) నీకంటించేసి వదిలేశాడా--లేక వాడే నువ్వా? ఎంప్లాయరు వుద్యోగానికి గుంటకట్టి గంటవాయించేస్తాడేమో అని భయపడి అసలు పేరు వాడ్డం మానేశావేమోలే!

టపాలు పూర్తిగా చదవకుండా కామెంటే "పినాకొ"వని మొదటే తెలిసిపోయిందిగానొరే--'పెడదోవ పట్టిపోతుంది' అని నేను వాగానా, నువ్వువాగావా?

తెలియక నవ్వుకొనే పిచ్చివాళ్లని చూసి నేనూ నవ్వుకుంటున్నాను కానీ, నీకు 'తెలిసింది మాత్రమే' చెప్పావు. చాలా సంతోషం.

నువ్వు ఇచ్చిన లింకులో, వాడెవడో గోస్వామి వ్రాసిన "హరి భక్తి విలాస" అనే రచనలోని భాగాలని వుట్టంకించారు. అంతే! (ఈ బ్లాగులూ అవీ వచ్చి యెన్నాళ్లయిందిరా పిచ్చి నాగన్నా? వాటిలోంచి కోట్ చెయ్యడం కాదు--ఆ అష్టకం మూలమెక్కడో కావాలి నాకు. చెప్పలేకపోతే, మూసుకో ఇంక!) దాంట్లో 'పవిత్ర కార్తీక...' యెక్కడుంది?

అష్టకాలకేం.....సవాలక్ష పుట్టుకొచ్చాయి. విశ్వనాథాష్టకం నుంచీ, లింగాష్టకం, బిల్వాష్టకం నుంచీ, కనకదుర్గాష్టకం నుంచీ, ఇప్పటికి తలుపులమ్మాష్టకం, పీటలమ్మాష్టకం వరకూ పుట్టుకొచ్చాయి. వాళ్లకి కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు జరిపించేస్తున్నారు. మూర్ఖత్వాలు పరాకాష్టకి చేరుతున్నాయనే నేను చెపుతున్నది.

1975 నాటికి ఈ కార్తీకానికి ఇంత 'పావిత్ర్యం' లేదు, దామోదరులూ లేరు. తరవాత యెవరెవరో పుట్టించుకొచ్చారు. అసలు కార్తీకం శివుడికి సంబంధించినది. అభిషేకాలూ గట్రా చేశేవారు అప్పట్లో. వైష్ణవులు దానికి ప్రతిగా, సత్యనారాయణవ్రతాలూ అవీ చేయించేవారు సమారాధనల్లో!

వాళ్లోపక్కా, వీళ్లోపక్కా రెచ్చిపోతుంటే, ఇతర సామాజిక వర్గాలవారు గోగులమ్మల్నీ, తలుపులమ్మల్నీ, పుంతలో ముసలమ్మల్నీ.....ఇలా మొదలెట్టారు.

కత్తి పద్మారావు చెప్పినట్లు, అంబేద్కర్ సుప్రభాతం కూడా వచ్చింది.

టీవీలొచ్చాక, సమ్మక్క-సారలమ్మలకీ, బోనాలకీ, రొట్టెల పండుగలకీ, తన్నుల పండుగలకీ కవరేజ్ పెరిగి, చివరికి 'ప్రాణహిత పుష్కరాలకి' సైతం లక్షల్లో జనాలు యెగబడుతున్నారు ఇప్పుడు.

కమ్యూనిస్టులు మూర్ఖత్వాలకి వ్యతిరేకంగా వ్రాసిన 'జజ్జనకడి జనారే'లని, 'జగజ్జనని భవానీ, జయమునీవె భవానీ' అని మళ్లీ పాటల్లో ఇరికించారు.

అందరు దేవుళ్లకీ, దేవతలకీ అవే అష్టోత్తరాలూ, సహస్ర నామాలూ--వినాయకుడి దగ్గరనించి కల్కి భగవాన్ దాకా--ఇంకా మాట్లాడితే, మా వీధి చివర 'ముక్తేశ్వర బాబా' (ఇదివరకు ముష్టిబాబా అనేవారు) వరకూ. ఒకడు శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అంటే, ఇంకొకడు శ్రీ తలుపులమ్మం మనసా స్మరామి అంటున్నాడు!

అసలు ఆచమనం చేస్తూ చెప్పుకొనే, ఓం కేశవాయస్వాహా, నారాయణాయస్వాహా, గోవిందాయనమః--అంటూ ఒక్కోపేరూ ఒక్కో నెలకీ పెట్టుకుంటూ పోతే, ఇంకా నామాలు మిగులుతాయి.

మరి కార్తీక దామోదరుడెందుకయ్యాడు?

అసలు ఇంత అవసరమా?

రాజేష్ జి said...

$బొప్పయ గారు
ముందుగా నాకు "నొ-లెవెల్" ప్లీచ్!, అదంతా మీ అభిమానం అని భావిస్తాను. కృతజ్ఞతలు.

"మంత్రసాని పని ఒప్పుకున్నాక సంటొడు వచ్చినా పట్టాలి, సిట్టు వచ్చ్నినా పట్టాలి". అదే తలపున నేనూ దిగా, మరి తప్పదు.

ఇంతకీ మీ కామెంటు ద్వారా నాకు ఆ పై రెండింటిలో ఎమిచ్చారో అర్థం కాకుండా ఉంది :). సరే, నా శ్రేయం కోసం చెప్పారు అనుకుంటున్నా. "చచ్చు-పుచ్చు" వాదన ఎందుకు అన్నారు, కానీ తప్పదు కొన్నిసార్లు. అందుకని ఇక్కడ మీతొ గౌరవముగా విభేదిస్తున్నా :). మన్నించగలరు.

హరి said...
This comment has been removed by the author.
రాజేష్ జి said...

నికృష్ట 'క్రో',

$రాజేష్ జి(ల) నీకంటించేసి వదిలేశాడా--లేక వాడే నువ్వా? ఎంప్లాయరు వుద్యోగానికి గుంటకట్టి గంటవాయించేస్తాడేమో అని భయపడి అసలు పేరు వాడ్డం మానేశావేమోలే!
అరే పి.ము.కొ, తిన్నగా మాట్లాడు. ఇంతకీ మీ ఉజ్జొగం ఇదేనా ఎంటి?

$టపాలు పూర్తిగా చదవకుండా కామెంటే "పినాకొ"వని మొదటే తెలిసిపోయిందిగానొరే--'పెడదోవ పట్టిపోతుంది' అని నేను వాగానా, నువ్వువాగావా?
పినాకొ (గారు), సొల్లు మాటలు ఆపండి? తిన్నదరక్క "తిక్కలిసం" పేరున ఎవరు వాగుతున్నారో అందరికి తెలుస్తూనే ఉంది.

$తెలియక నవ్వుకొనే పిచ్చివాళ్లని చూసి నేనూ నవ్వుకుంటున్నాను కానీ....

అవులే చవటాయివి కదా, మిమ్ము చూసి నవ్వేవాల్లందరికి పిచ్చి మరి! చిన్న సలహా, ప్రతిగా నవ్వమాక, పిచ్చి ముదిరిందని పచ్చడి చేస్తారు!

$నువ్వు ఇచ్చిన లింకులో, వాడెవడో గోస్వామి వ్రాసిన "హరి భక్తి విలాస" అనే రచనలోని భాగాలని వుట్టంకించారు.

ముందు ఆ "వీడు..వాడు" అనడం మానుకుని, వయసుకి తగ్గ మర్యాదం ఇవ్వడం నేర్చుకో. లేకపొటె ఇదిగొ, ఇట్లా అందరూ ఊస్తారు. ఛీ..ఛీ!.

$ అంతే! (ఈ బ్లాగులూ అవీ వచ్చి యెన్నాళ్లయిందిరా పిచ్చి నాగన్నా? వాటిలోంచి కోట్ చెయ్యడం కాదు--ఆ అష్టకం మూలమెక్కడో కావాలి నాకు. చెప్పలేకపోతే, మూసుకో ఇంక!) దాంట్లో 'పవిత్ర కార్తీక...' యెక్కడుంది?

నికృష్టక్రో, అనొన్ గారు ఇచింది చదివారా లెక షరా మామూలుగా నోరు పారేసుకొవడమేనా? మొదటిది, అది బ్లాగు కాదు.. ఒక కమ్మ్యూనిటీ(గౌడీయ) చేత నడుప బడుతున్న వెబ్ సైటు. అందులో చక్కగా అష్టక ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించరు కూడా. మీకు అజీర్ణం కదా, చదివే ఓపిక లెదు అనుకొని ఇక్కడ చెప్తున్నా.

దామోదరాష్టకం పద్మ పురాణంలో లిఖించబడింది. ఈ అష్టకం శ్రీ సత్యవ్రతముని గారు నారద, శౌనకాది మహర్షులకి చెప్పారు. మరి కార్తీకం ఎందుకు? ఎందుకంటె ఇదే కార్తీకమాస శుక్ల పక్షములో కృష్ణ పరమాత్ముడు గోవర్ధన గిరిని ఎత్తి ప్రజలని కాపాడాడు. అదే విధముగా యశొదమ్మ కిట్టయ్యని తాడుతో కట్టిన రోజు వచ్చే మాసం. ఇక "దామోదర" అనగా దామ=తాడు, వుదర=పొట్ట. ఇది వైనం.

ఇప్పటికైనా మనం మూసుకుంటే బావుంటుంది, ఒకళ్ళకి చెప్పడం మాని.

రాజేష్ జి said...

$అష్టకాలకేం....విశ్వనాథాష్టకం నుంచీ ... బ్రహ్మోత్సవాలు జరిపించేస్తున్నారు. మూర్ఖత్వాలు పరాకాష్టకి చేరుతున్నాయనే నేను చెపుతున్నది.

ఎవరికిశ్తమైన దేవీ దేవతలని పూజించడానికి అనువుగా రాసుకున్నవి ఇవి. వీటివల్ల వచ్హే మూర్ఖత్వము ఏంటబ్బా? వస్తే గిస్టే మీలాంటి పి.ము.కొ. వల్ల రావాలి.

$1975 నాటికి ఈ కార్తీకానికి ఇంత 'పావిత్ర్యం' లేదు, దామోదరులూ లేరు. తరవాత యెవరెవరో పుట్టించుకొచ్చారు. అసలు కార్తీకం శివుడికి సంబంధించినది. అభిషేకాలూ గట్రా చేశేవారు అప్పట్లో. వైష్ణవులు దానికి ప్రతిగా, సత్యనారాయణవ్రతాలూ అవీ చేయించేవారు సమారాధనల్లో!

చేశారు.. చేసుకుంటున్నారు. మరి దీనివల్ల సమస్య ఏంటి తిక్కలిసం గారు? విడగొట్టి మాట్లాడే తిక్క వాదన చేసి ఊయించుకోవద్దు, ప్లీచ్.

$వాళ్లోపక్కా, వీళ్లోపక్కా రెచ్చిపోతుంటే, ఇతర సామాజిక వర్గాలవారు గోగులమ్మల్నీ, తలుపులమ్మల్నీ, పుంతలో ముసలమ్మల్నీ.....ఇలా మొదలెట్టారు.
పైన చెప్పగా.. ఎవరి సంస్కృతీ వైరుద్యం వారిది. దానివల్ల ఎవరికీ తలనొప్పి లేదు. మీలాంటి ము.ము.కొ తెలియాలనే కాబోలు.. అనాడు శ్రీనాధ కవి "చిల్లర" అని చివరికి చేటు తెచ్చుకున్న వైనం చక్కగా చెప్పుకున్నారు. అయినా మీలాంటి అజ్ఞనులకి ఇది బొధపడట్లేదు.

$కత్తి పద్మారావు చెప్పినట్లు, అంబేద్కర్ సుప్రభాతం కూడా వచ్చింది.
రానివ్వండి. అదేదో ఒకరిమీద ద్వేషంతొ కాకుండా ఆయ్న చేసిన మంచిని గుర్తు చేసుకుంటూ పాడుకుంటె ఎవడికి నొప్పి? మీకా?

$టీవీలొచ్చాక, సమ్మక్క-సారలమ్మలకీ, బోనాలకీ, రొట్టెల పండుగలకీ, తన్నుల పండుగలకీ కవరేజ్ పెరిగి, చివరికి 'ప్రాణహిత పుష్కరాలకి' సైతం లక్షల్లో జనాలు యెగబడుతున్నారు ఇప్పుడు.
అయిటె ఎంటీ? అసలు ఏమి మాట్లాడుతున్నరో అర్ధం అవుంతుందా?

$కమ్యూనిస్టులు మూర్ఖత్వాలకి వ్యతిరేకంగా వ్రాసిన 'జజ్జనకడి జనారే'లని, 'జగజ్జనని భవానీ, జయమునీవె భవానీ' అని మళ్లీ పాటల్లో ఇరికించారు.
ఇది మీ మూర్ఖత్వానికి నిదర్శనం.

$అందరు దేవుళ్లకీ, దేవతలకీ అవే అష్టోత్తరాలూ, సహస్ర నామాలూ--వినాయకుడి దగ్గరనించి కల్కి భగవాన్ దాకా--ఇంకా మాట్లాడితే, మా వీధి చివర 'ముక్తేశ్వర బాబా' (ఇదివరకు ముష్టిబాబా అనేవారు) వరకూ. ఒకడు శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అంటే, ఇంకొకడు శ్రీ తలుపులమ్మం మనసా స్మరామి అంటున్నాడు!

కానివ్వండి. మేరేమి పీకుతున్నారు, వాల్లని విమర్శించడమేనా?


$అసలు ఇంత అవసరమా?
అవ్.. మీలాంటి పి.ము.కొ కి ఇంత దృశ్యం ఇవ్వకుడదు. కానీ తప్పు తెలుసుకుంటావని చెప్పా.

Anonymous said...

Rajesh G,

Again witty riposte (with warm welcome back).

Goahead and blast the retard with sharp retorts :)

Snkr said...

ఈ పోస్ట్లో అంత అభ్యంతరకరమైన విషయం ఏముందని ఇలా కొట్టుకుంటున్నారు?! పోస్ట్ కన్నా ఈ పెద్దాయన మీకు జవాబుగా రాసిన కామెంటు కాస్త రోతగా వుంది. ఏదో పెద్దాయన కార్తీక మాసంలో ఏవో చిలిపి సంఘటనలు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు. రాజేష్_జి ఇది మీరు అంతలా కరవదగ్గ విషయంలా నాకనిపించడం లేదు, కాబట్టి శాంతించండి. :D

రాజేష్ జి said...

$SNKR గొరు

గొప్పోళ్ళు మీరు! అసలేమీ చదవకుండానే ఆభ్యంతరం ఏముంది అని తేల్చేసారు మరి. మిమ్మల్ని మా ఊరి పెంచాయితి అద్దెచ్చున్ని చేస్త.. అందక ప్లీచ్!
అన్నట్లు మీ శాంతి సలహాకి స్తొత్రాలు :)..మీ వెటకారం మరీ బాగుంది .

రాజేష్ జి said...

$ Backed Anon's(One/Many?)

I dont know why you guys are hiding and playing? Might be becuase of mud-skulls over here.
Can you please send a mail to rajeshgottimukkala@gmail.com?.

Cheers :).

Anonymous said...

Rajesh,

Apparao Sastri Said

"
ఆ పెద్దాయనతో పరాచికాలా ?
తన్ని పంపించాడు
"
http://sarath-kaalam.blogspot.com/2010/12/100.html?showComment=1292878180631#c135456113898407991


Hope now you can understand the real-face of whom you supported sofar. Wake-up man :)

Malakpet Rowdy said...

Ahha,

Looks like I missed a lot! Why am I being pulled into this?

Is Rajesh waging a lone battle here? :))

Anonymous said...

అవ్ అన్నా. ఈ కంపు కామెంట్ల మధ్యన నువ్వు లేవేందా అనుకుంటున్నా!

వొచ్చేసినావా! రా అన్న! నువ్విప్పు నోరు ఇంక.
అందరూ మూసుకుంటారు.

Malakpet Rowdy said...

Yeah, sure :))

Let the fight begin now! Nee laanti kampu bratukulato aadukovadam naaku kooda saradaanele. Intaki where your leader Martanda? Its not fun without him :P

Malakpet Rowdy said...

By the Anon,

ఏదో పికేస్తాం పొడిచేస్తాం అన్నారుగా - ఎం పికారేమిటి ఇప్పటిదాకా?

Anonymous said...

కృష్ణశ్రీ, రాజేష్ జి, మల* పె* రౌడీ -- ఈ ముగ్గురినీ విడివిడిగానే భరించలేము..

ఇప్పుడు ఒకేచోట కంపుచేస్తే తెలుగుబ్లాగర్లంతా చచ్చారే

Malakpet Rowdy said...

హిహిహి ముఖ్యంగా నీలాంటి మార్తాండ అభిమానులు . So, wiat for it :P

aggi baraata said...

@ కృష్ణశ్రీ ,
మీకు మా సంఘీభావం. ఇలాంటి వెధవలతో సమయం ఎందుకు వృధా చేసుకుంటారు ? ఈ మురికి గుంటలని చూసుకునేందుకు మేము వున్నాము లెండి.
we ll take care of them, cheers.

Csivaajee said...

మలక్‌
తెలుగు బ్లాగులు మార్తాండ ని దాటి చాలా ముందుకి పోయాయి. బావిలో కప్పలాగా ఇంకా మారుతాండ మార్థాండ అని వాడినే పట్టుకుని ఏడుస్తున్నావు.

Wild Ranger said...

మలక్,

నీకెందుకోయ్ పోయి ముకేష్ కుమార్ పాటలు విను. అందరూ నిన్నేదో రౌడీ అంటే, నువ్వు నిజమేనని నమ్మేసి ఎక్కడబడితే అక్కడ సెటిల్మెంట్లు చెయ్యటానికి పోటుగాడి అవతారమెత్తకు.

Wild Ranger said...

శివాజీ,

తెలుగు బ్లాగులు మార్తాండని దాటి ముందుకెళ్ళాయి. నిజమే కానీ మన మలక్పేట మాత్రం మార్తాండని వదిలి ఇంచి కూడా జరగట్లేదు.

మార్తాండకి అతిపెద్ద అభిమాని ఈ బ్లాగుల్లో మలక్పేటే :))))))

Malakpet Rowdy said...

హిహి అందుకేనా పాపం దిక్కులేక మార్తాందని మీ ప్రమోదవనం లీడర్ కింద పెట్టుకుంది.

You are a bunch of incompetent guys who can not do anything.

మిరేమిటేహే నన్ను పికేది. Lemme see what you guys can do :)

Malakpet Rowdy said...

Wild Ranger alias Weekend,

Sure sure, పాపం ఆ పాటలు వినే సీను కూడా లేదుగా నీకు. చేత కాని చవట గ్రూపులు ఇంతే మరి.

Malakpet Rowdy said...

Intaa chesi meerunnadi mugguru, as per what others see - Martanda + Babji ( Sivaji) + Wild Ranger (Weekend) an Tara might join you.

Deeniki inta pedddddda scenokati :))

Csivaajee said...

పొన్లే అన్నా ..
మార్తాండ ని వదిలి బాబ్జీ, వీకెండులదాకా జరిగావు అది చాల్లే ఈ బతుక్కి.
అదికూడా చూడకుండా షష్టిపూర్తి చేసుకుంటానేమో అని భయపడ్డా ..

పాపం కత్తినొదిలేశావు? ఎందుకలా? లేక మాచ్‌ ఫిక్సింగా?

Csivaajee said...

అది సరే గానీ,
మనకీ మనకీ గొడవల్లో ఈ పెద్దాయన బ్లాగునెందుకు స్పాం చేయడం, మంచిగా మన బ్లాగుకి రా మాట్లాడుకుందాం. ఏం భయపడకు, ఐ పీ అడ్రస్సులు పట్టుకుని రచ్చ చేసే సంస్కృతి మాకు లేదు.

Malakpet Rowdy said...

మంచిగా మన బ్లాగుకి రా మాట్లాడుకుందాం.
____________________________________

I budhdhi imdaaka kaamemtlu peTTinappudu ekkada edisindi?

I havent left Martanda out - he is your esteemed leader you see :))

Anonymous said...

ఓ, మలం పెంట ఇక్కడ దాపురించిందా? ఏందబ్బా ఒకటే గబ్బు వాసన అని చూస్తున్నా!

Wild Ranger said...

నిన్నేదో చెయ్యటానికే అందరూ చూస్తుంటారని, నీకు నువ్వే భలే బిల్డప్పిస్తున్నావోయ్! నీకంత దృశ్యం లేదు బిడ్డా

ఆడు = వీడు, వీడు = ఇంకొకడు. ఇట్టాంటి చవటాయ్ ఆటలాపి నీపంజూసుకో, నేన్నాపనిజూస్కుంటా! సరేనా?

Wild Ranger said...

అయినా ఎవరి ID ఏంటో భలే కనిపెట్టేశావోయ్ :)))))
ok. ok. lets get back to our blog.

రాజేష్ జి said...

అనుకున్నా ఇంకా పందుల గుంపు బయలుదేరలేదే, ఇక్కడ ఇంతగా అశుద్దం, అజీర్ణం మాటలు కొట్టుమిట్టాడుతున్నా అని . ఇంకేం వచ్చేసారు, కంపులొ దొర్లడానికి.

పందులూ చిన్న సలహా,

ఏనుగు వెంట పడి మొరగడానికి మీరు కుక్కలు గాదు, పందులు. ఈ జన్మకింతే అనుకొని వచ్చే జన్మలొ కుక్కలుగా పుట్టి ఏనుగుని ఎదిరించేందుకు ట్రై చేయండి :).

------

రేయ్ చిట్టి, మా కుక్క జాతిని, పంది జాతిని ఈ అశుద్ద హీనులతో ఎందుకు పోలుస్తున్నావు. మా పని మేం చేసుకొనిపొతున్నము. వీళ్ళలాగా paralyzed parasites మి కాదు. ప్లీచ్.. నో పొలిక.

--
అహ్.. అలాగా! మరి ఈ పక్షవాత పరాన్న భక్కులని ఏమని పిలవాలబ్బా?


"paralyzed parasites" అని

Malakpet Rowdy said...

Lol weekend

Cant be creative in using your own words right?

Anon. Yes. To deal with Pigs like you I need to be around you see :)) Enjoy.

You crackpots need not tell me what to do :)

Malakpet Rowdy said...

Well well I m sorry I got mu numbers wrong.

Hiw did I miss the nymphomaniac Chi Borika madam who is am active part of your gang?

My bad :(

Anonymous said...

అరె, మలం పెంట అనేసరికి మలక్ ఉడుక్కుంటున్నాడు చూసారా! ఎక్కడో చదివాను, కరక్టే నాన్న మాట!

అరే రాజేష్,

నీలాంటి పంది కొక్కులకి పందే ఏనుగు లాగుంటది. ఇంకా ఏనుగులెందుకమ్మా! అనవసరంగా కాళ్ళకింద పడి చస్తావు.

Anonymous said...

పై అనన్,

పంది ఏనుగు ఎలా అవుద్దిరా ఉష్ణవాతపు ఊర పక్షి? గాలి పిచ్చుక అశుద్ద లేహ్యం తిను, ఆ బుర్రలో ఉన్న గుజ్జు పనిచేస్తుంది.

Malakpet Rowdy said...

Lol Martanda,

You left a big clue in the last message.

Paapam frustration ekkuva ga undaa? Potlaadaalantey kaastanta burrundaali. When you dont have it, what results is your frustration as evident from your message.

Malakpet Rowdy said...

Relax anon

Thats our sweetheart Martanda

Malakpet Rowdy said...

74 now.. Who gets 100 today?

Malakpet Rowdy said...

Evaro annattu Donga id lo koda within seconds dorikipoyedi Maartandey :p

Anonymous said...

yo man! Rajesh you there.
Stop it guys you are gonna make the poor kid cry

రాజేష్ జి said...

$ఇంకా ఏనుగులెం.... కాళ్ళకింద పడి చస్తావు.

నే చెప్పిందీ అదే కదరా అవుళే, మీ పంది గుంపు ఆ మల(య)కరి రాజు కాళ్ళ కింద పడి పచ్చడి అవ్వడం తప్ప ఉపయోగం ఏమీ ఉండదని!

Anonymous said...

hey shut it alright. It's your big mouth that caused all this

Anonymous said...

ఫై అనన్,

ఏందిబే నీ ఇగిలీసు గోల ? మీ ఓళ్ళంతా ఇప్పుడే ఒల్లంతా పచ్చడి జేయించుకొని వెల్లారు. ఆల్లని జూసుకోపో బే, నకరాలు జేయక.

Anonymous said...

My friend anon.How does that pickle taste?Please send me the recipe.I'll make a jar of that pickle and send it to you.

Anonymous said...

Does that pickle have the ingredient "thoka of rajesh"

Anonymous said...

"How does that pickle taste?Please send me the recipe.
"
That pickle just like my shit. You dont need special recipe and hardwork for that. I bestow that pickle to you twice in a day :).

Okay?

రాజేష్ జి said...

$Above Anon

Just Cracked :). I too bestow that If the pickle anan wants more :)

Malakpet Rowdy said...

Discussion disgressed from food to poop all the way :))

Anonymous said...

"
Does that pickle have the ingredient "thoka of rajesh"
"

Rajesh, Did you see that pickle anan alreay requested your s*it must be an ingredient of pickle.

It seems he prefer that :)

Anonymous said...

anon who posted comment on my anonymous comment. I have a something to say to you. Since you talk like you have eaten that pickle all your life I would like it if you keep that up.

Anonymous said...

Above anan,

"Since you talk like you have eaten that pickle all your
"


No babe! It is just for you like morons. Dont feel shy.. Have it life long.

Malakpet Rowdy said...

Domga perlayinaa pettukondehe. E anon evaro arthamayyi chaavatledu. Artham chesukogalige maartamda iq naaku ledu

Anonymous said...

well to talk about this sort of shit you must be a moron yourself. You **** yourself

Malakpet Rowdy said...

Speaking for myself, yes I m moron :) A thick skinned one :p

I cant match Praveen n Praveena ( lady Praveen) in logic.

Blind బేకార్ said...

"Domga perlayinaa pettukondehe"

Okay!
Blind బేకార్

Malakpet Rowdy said...

By the way Praveena akkai has another name

SSL (Snow's Sister in Law) - adey Manchu gaari Vadina :p

Malakpet Rowdy said...

Hammyya. One guy has got a name.

2nd anon what about you?

Will you be Wild Omkar?

Malakpet Rowdy said...

94 baabulu 6 more to go

Malakpet Rowdy said...

Telugu blogs are the only place where a post from a common man can fetch 100 comments. Jai Ho :)

Malakpet Rowdy said...

96 now ..

Malakpet Rowdy said...

Rajesh, you never got a hundred anywhere. You wanna go for it?

రాజేష్ జి said...

$ మలక్కు గారు

ఆ పిగ్గి గాంగ్ లో ప్రవీన్ అన్యా ఉన్నడంటే ఇప్పటికీ నమ్మలేకపొతున్నా!

పెవీన్ అన్యా, కాదని చెప్పి నాకు ఉపశమని ఇవ్వు.. ప్లీచ్.

Anonymous said...

You guys are ******* freaks and ****. I hope you all burn in hell.

Blind బేకార్ said...

Rajesh G,

You stupid. Still not realized?
You already seen true face of Appi, Boppi and Sarth. Now wanna see Marthandaa?

Comeon :)

Malakpet Rowdy said...

Prince Khaleja evadanukunnaav Rajesh?

Anonymous said...

********** **** ****. This is the last comment or you guys.

రాజేష్ జి said...

$"..you never got a hundred anywhere.."

No pleech.. in this nasty blog.
Would celebrate that in your blog :))

Malakpet Rowdy said...

We dont burn in the well
For we define the Satanic shell
If at all we are cast down
Trust us, WE WILL BURN DOWN THE HELL

Malakpet Rowdy said...

We will we will burn the hell

రాజేష్ జి said...

Anan,

Let me fill the stars :).

Like..
"
I lost my sense and rushing to grab the evening "pickle". This is the last comment or you guys.

"
Blind Bekar, There?

Anonymous said...

మంచు గారి వదిన ఎవరు ?నా అరికాలికేమీ అర్థం కాలేదు explain

Malakpet Rowdy said...

Anon

Thanks ( genuine thanks). Your comment gave me an idea for a song :)

Malakpet Rowdy said...

Manchu gaari vadina is the latest Lady Sensation on blogs.

Malakpet Rowdy said...

The only lady oops the only woman ( I guess its really a woman) in that gang.

Malakpet Rowdy said...

Sare babulu I m done with my kelukudu for now. Ciao

రాజేష్ జి said...

$Malak Ji

"
If at all we are cast down
Trust us, WE WILL BURN DOWN THE HELL

"

Wow Excellent. The last straw!

Anonymous said...

ఆ లేడీ sensation ఎవరో చెప్పి మరి పుణ్యం కట్టుకుని మరి పొండర్రా బాబు మీకు పుణ్యం ఉంటుంది .టెన్షన్ తో చంపబాకండి

Blind బేకార్ said...

రాజేష్ దెబ్బకి ఈ బ్లాగరాయనకి వాయి పడ్డంట్టుంది. ఉలుకూ, పలుకూ లేక అన్నీ మూసుకు కూర్చున్నాడు. మంచింది.

కానీ అదృష్టవంతుడు, పందుల గుంపు అభిమానం అలానే వంద పైన కామెంట్లు చూరగొన్నాడు. సప్పట్లు :).

Anonymous said...

ఆ లేడీ సెన్సేషన్ ఎవరో కాదురాబాబూ, ఛీ బోరిక అను మెంటల్ కేసు

కృష్ణశ్రీ said...

బాబులూ!

నేనొచ్చా....వొచ్చా....వొచ్చేశా!

"రిటర్నాఫ్ ది డ్రాగాన్" లెవెల్లో, రాజేష్ జి(ల)--(వారంతోబాటు) వారాంతాన్ని (కూడా) "అనుబూతించి" వచ్చానని--ఇంగ్లీషులో మిడుకుతూ, బిల్డప్ ఇస్తున్నచోటున్నా!

వీలు చూసుకొని, వాడికీ, వాడి 'డాపుల్ గేంగర్ ' అన్నోన్ కీ ఓ 'టపా' వ్రాస్తా.

వెఱ్ఱినాగన్నలూ! (మలక్, శరత్ వగైరాలూ....చనువుగా ఇలా అన్నానని యేమీ అనుకోవద్దు.) ఇప్పటికే యెవరెవరు యెంతెంత మూర్ఖులో బ్లాగులోకానికంతటికీ తెలిసిపోయింది కదా?

"ఒకే పోస్టుమీద అత్యధిక కామెంట్లు" అనే "గిన్నిస్" రికార్డు మనకొద్దు.

ఇక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి.

ప్రవీణ్ శర్మా......నువ్వుకూడా వ్రాయి మరి! (నా క్రొత్త టపా చదివాక.)

రాజేష్ జి said...

$ Blind బేకార్
:))

This brain farted old guy must have enlightened(If sensi!) by this time why this insane post made other's furious.

Well, I got a mail from well-wisher and joshingly advised on my comment write-ups, No {Hasty,Harsh}. Do follow :)

Praveen Sarma said...

నేను ఈ మధ్య ఊరిలో లేక ఈ కామెంట్లు చదవలేదు. మలక్పేట్ రౌడీకి నేనంటే ఎంత భయం అంటే అతను నన్ను చూస్తే ప్యాంట్‌లో ఉచ్చోసుకుంటాడు. ఎవడో ఏదో కామెంట్ వ్రాస్తే నేను వ్రాసాననుకునే coward.

Praveen Sarma said...

ఇన్ని రోజులు నేను BHEL, లింగంపల్లి, ఖైరతాబాద్, నెక్లేస్ రోడ్ & సికందరాబాద్‌లలో తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఆ టైంలో స్కైబాబ గారి బ్లాగ్ మాత్రమే చదివాను. అది ఖైరతాబాద్ & సికందరాబాద్‌లలోని ఇంటర్నెట్ కేఫ్‌ల నుంచి. కెలుకుడు గాళ్లు వ్రాసే కామెంట్లు చదవడానికి నాకు టైం ఎక్కడిది? హైదరాబాద్‌లో ఉన్నవాళ్లు ఎవరైనా ఖైరతాబాద్ వినాయక గుడికి దగ్గర్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ కేఫ్‌కి వెళ్లి అక్కడి రికార్డుల్లో నా పేరు చూడొచ్చు.

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ ప్రవీణ్ శర్మ!

హమ్మయ్య! ఇప్పటికి కోరమ్ పూర్తయింది.

సంతోషం!

మన ష్ఠికాకుళం యెలావుంది?

మరి టపాలోని విషయమ్మీదా, వ్యాఖ్యలమీదా విజృంభించు.

ధన్యవాదాలు.

Praveen Sarma said...

మలక్పేట్ రౌడీకి గానీ అతని కుడి భుజం ఒంగోలు శ్రీనుకి గానీ అంత సీన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. పనిలేక గొర్లు గిల్లుకునేవాళ్లకి ఉన్న వాల్యూ వీళ్లది.

Blind బేకార్ said...

ఈ ముసిలోడికి అస్సలు ** లేదు. ఛీ..ఛీ.

ప్రవీణ్,
మీ పని చూసుకోండి. ఇది మీ లెవెల్కి తగ్గ టపా కాదులెండి!

రాజేష్ జి said...

$బేకార్
:)

ప్రవీణ్ అన్యా.. ప్లీచ్. Do that and Leave this brain farted old guy.

Praveen Sarma said...

నేను ఆ కామెంట్లు పోస్ట్ చెయ్యలేదని మలక్పేట్ రౌడీకి తెలుసు. ఏదో తప్పించుకోవడానికి అబద్దాలు వ్రాస్తున్నాడు. హైదరాబాద్‌లో బుక్ ఫెయిర్ జరుగుతోంది కదా, నేను ఎలాగూ అక్కడికి వెళ్తాను, ఈ టపా చూసే టైం నాకు ఉండదు అని ముందే అనుకున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ నాకు సంబంధం లేనిది నా మీదకి తోసేస్తూ వ్యాఖ్యలు వ్రాసాడు. అది వాడి చావు తెలివి.

Praveen Sarma said...
This comment has been removed by the author.
Praveen Sarma said...

చావా కిరణ్ గారు అడిగారు "మలక్పేట్ రౌడీ నిన్ను వదిన కామరాజు అని తిడుతూ వీడియోలు పెట్టినా నువ్వెందుకు భయపడడం లేదు?" అని. వాడికి అంత సీను ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అని చెప్పాను. ఇప్పుడే ఒంగోలు శ్రీను బజ్ చూశాను. http://www.google.com/profiles/100666785166499904897 వాడి కామెడీ చూసి నవ్వాపుకోలేక పోయాను. నాతో ముఖ పరిచయం లేని సౌమ్యని నేను చెల్లెలు అనుకోవాలట. కొత్త వీడియోలో మలక్పేట్ రౌడీ సౌమ్య చేత అన్నయ్య కలలే పండెను అని పాట పాడిస్తాడట! What a joke? ఈ జోకర్లకి నేను భయపడతానా?

శ్రీనివాస్ said...

@ప్రవీణ్

వాడు వీడు అన్నావంటే తిత్తి తీస్తా నాకొడకా

Praveen Sarma said...

నీ చెల్లెలు సౌమ నన్ను లం.కో. అని తిట్టినప్పుడో? వీడు అనడం తప్పే కానీ నీ చెల్లెలు వాడిన బాష సంగతి ఏమిటి?

Anonymous said...

పసిబిడ్డ ఒంగోల్ ని పట్టుకుని సౌమ్య నీకు చెల్లి అనడానికి నీకు నోరెలా వచ్చింది ప్రవీణు?

Praveen Sarma said...

మీరు కొంత మంది హైదరాబాద్ బ్లాగర్లకి ఫోన్‌లు చేసి ప్రమోదవనం బ్లాగ్ నడుపుతున్నది నేనని చెప్పారట. ప్రమోదవనంకీ, నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పాను. కావాలంటే శివాజీనే అడగండి. మీరు ప్ర.పీ.స.స. పెట్టి సౌమ్య చేత నన్ను అడ్డమైన తిట్లు తిట్టించారు. చివరికి నన్ను వ్యతిరేకించేవాళ్లకే ఆ తిట్లు అసహ్యం కలిగించాయి. అందుకే వాళ్లు మీకు వ్యతిరేకంగా ప్రమోదవనం పెట్టారు. కావాలంటే శివాజీనే అడగండి. అతను కూడా నన్ను వ్యతిరేకించినవాడే. మీ ప్ర.పీ.స.స.లో వ్రాసిన అడ్డమైన తిట్లు చూసిన తరువాతే అతను మీ బ్యాచ్ నుంచి జంప్ అయ్యి నా వైపు వచ్చాడు.

Praveen Sarma said...

ప్రిన్స్ ఖలేజాతో కూడా నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కానీ ఈ స్టోరీ చదవండి: http://www.princekhaleja.in/2010/12/blog-post_27.html

Anonymous said...

పిచ్చినాయాలా,

నిన్ను నువ్వే లంకో అని తిట్టుకున్నావు కదరా. మళ్ళీ సౌమ్య ఏడుపెందుకు?

Praveen Sarma said...

సౌమ్య చేత కార్తీక్‌కి రాఖీ కట్టించేసరికి కార్తీక్ మందు తాగి మంచం ఎక్కి ఉంటాడు.

Anonymous said...

కెలుకుడు గుంపు నుండి విడిపోయి బయటికి వచ్చింది ఎవరబ్బా?

Anonymous said...

అడిగినదానికి సమాధానం చెప్పరా పిచ్చినాయాలా. నిన్ను నువ్వే లంకో అని తిట్టుకుని సౌమ్యమీద ఏడుపు ఎందుకుబే లఫంగిగా.

Anonymous said...

సరయిన ప్రశ్న అడిగే సరికీ పారిపోతున్నావా పిరికి నాయాలా?

Praveen Sarma said...

పారిపోయేంత పిరికివాడి మీ మలక్పేటే. నేనేమీ నన్ను తిట్టుకోలేదు. మీ మలక్‌కీ సౌమ్య చేత రాఖీ కట్టిస్తే అప్పుడు పారిపోతాడు USAలోని నెవాడా అడవులకి.

Anonymous said...

ఏంది భయ్ వొంగోల్, ఈ మధ్యన అగుపిస్తల్లె?

Praveen Sarma said...

బజ్‌లో ఒంగోలు శ్రీను వ్రాసాడు "వెనకటికి రమేష్ గౌడ్ అనేవాడు ఒకడు ప్రియాంక గాంధి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని మోసం చేసింది అని కోర్ట్ లో కేసు వేసాడు . ఇలాంటి పిచ్చోళ్ళుకూడా ఉన్నారా అనుకునేవాడిని".
అలా కేసులు వేసేది ఒంగోలు శ్రీను లాంటోళ్లే కదా. ఈ మగానుభవుని కామెడీ ఇన్ని రోజుల తరువాత చదివాను.

Anonymous said...

అగుపిస్తల్లేకుంటే చష్మ యెట్టుకోరాదే?

Anonymous said...

ఒరే ప్రవీణా యెంటనే మూసుకోకుంటే, నిన్ను నీ గుర్రం ముందు వంగో పెడతాం.

Anonymous said...

>>అందుకే వాళ్లు మీకు వ్యతిరేకంగా ప్రమోదవనం పెట్టారు. కావాలంటే శివాజీనే అడగండి. అతను కూడా నన్ను వ్యతిరేకించినవాడే. మీ ప్ర.పీ.స.స.లో వ్రాసిన అడ్డమైన తిట్లు చూసిన తరువాతే అతను మీ బ్యాచ్ నుంచి జంప్ అయ్యి నా వైపు వచ్చాడు.>>

అసలు తిట్టింది వాడేరా కబోది నాయాలా

Praveen Sarma said...

ఇక్కడ మీరు అనుకున్నంత అమాయకులు ఎవరూ లేరు. ఎవరు సౌమ్యని బ్యాంబినో ఉప్మాని చూసినట్టు చూసారో నాకు తెలుసు. వాళ్లు కార్తీక్, ఒంగోలు శ్రీను & మంచు బాబులు. లేక పోతే "పాడిందే పాడరా పాచిపళ్ల దాసరి" సామెత (వైజాగ్, అనకాపల్లి వాసులకి బాగా పరిచయం) లాగా సౌమ్య శర్మకి చెల్లెలు అని పని లేకుండా ఎందుకు చెప్పినట్టు?

Anonymous said...

@@@@అతను కూడా నన్ను వ్యతిరేకించినవాడే. మీ ప్ర.పీ.స.స.లో వ్రాసిన అడ్డమైన తిట్లు చూసిన తరువాతే అతను మీ బ్యాచ్ నుంచి జంప్ అయ్యి నా వైపు వచ్చాడు.
___________________

Yeah, no surprises here. The troubled economist who makes and breaks state governments

Anonymous said...

సరే ఇప్పటి దాకా పాడని పాటే పాడమని చెబుదాంలేరా గోచీ ఊడిన మేస్త్రి

Anonymous said...

మాటి మాటికి సౌమ్య పేరు ఎత్తుతావేరా పిల్లిపిత్తిరి గుంటడా

ఆడకూతురు ఊసు లేకుండా మాట్లడలేవా డింగిరి నాయాలా

Praveen Sarma said...

ఉత్తరాంధ్ర సామెతలే కాదు, మొత్తం కోస్తా ఆంధ్ర సామెతలు తెలుసు. చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు, దూరేవి దొమ్మరి గుడిసెలు (మధ్య కోస్తా జిల్లాలలో వాడే సామెత). మీ contextకి వస్తే చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు, దూరేవి కెలుకుడు బ్లాగులు.

Anonymous said...

మరి ప్రమోదవనం లో నువ్వు వాడు కలిసి చేసింది ఏమిట్రా భోగంనాయాలా

Praveen Sarma said...

రాయలసీమ సామెత "ఒక ఊరి రెడ్డి ఇంకో ఊరిలో పనుల పోలిగాడు". మీ contextలో "బ్లాగుల్లో రౌడీ నిజ జీవితంలో ఝడిసిపోయే పిల్లి".

Anonymous said...

కొన్నాళ్ళు ఖలేజా పిచ్చి ఇప్పుడు సామెతల పిచ్చి. అసలు ఎ పిచ్చి లేకుండా ఉండవా నువ్వు పిచ్చినా పర్ర

Praveen Sarma said...

రేపల్లె రామకృష్ణ గౌడ్ కాదు, నిత్యానంద కెలుకుడుగాళ్లకి గురువు.

Anonymous said...

పిచ్చినా.... థు నీ బతుకు

Praveen Sarma said...

నాకు సౌమ్య మీద ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు. అయినా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని అనుమానం కెలుకుడు బ్యాచ్‌వాళ్లకి ఎందుకు వచ్చింది? ఆమెకి నిజంగా లైన్ వేసింది వాళ్లేనేమో. లేకపోతే ఇలాంటి నెగటివ్ డౌట్లు ఎందుకు వస్తాయి?

Anonymous said...

మీ కాప్షన్ బలే ఉంది ప్రవీణు

>>కత్తిలాంటి కుర్రోళ్ళు, ఉతికారేసి ఒంగోబెట్టడంలో ఒక్కోడిదీ ఒక్కో స్టైలు>>


కన్నతల్లిని , తోడబుట్టిన చెల్లిని ఒంగోబెట్టే నాయాళ్ళు

ఇక్కడ చూడు

http://pramaadavanam.blogspot.com/2010/09/blog-post_18.html

ఛత్రపతి బూరాజీ said...

ప్రవీణ్‌ గా పరువు తీయమాకరా, మూసుకుని కూర్చో ఆ లడ్డు దెయ్యానికి అంత సైన్మా లేదుగానీ.

Anonymous said...

శివాజీనా వాడెమ్మ పువ్వా

Praveen Sarma said...

మీ బ్లాక్‌మెయిల్స్‌కి భయపడే అమాయకుడు ఎవరు?

ఒంటేలు said...

వచ్చేశా నేనొచ్చేశా

శ్రీకృష్ణ తిక్కలపాటి said...

ఎం చెయ్యటానికి

Praveen Sarma said...

http://manchupallakee.blogspot.com/2010/06/blog-post_21.html
నెగటివ్ డౌట్లు ఎవరికి వస్తాయో ఈ లింక్‌లో

Anonymous said...

నిన్ను కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యాలా తొక్కలో తొక్కు ప్రవీణుగా

Praveen Sarma said...

బ్లాక్‌మెయిల్‌లు, హౌరా మెయిల్‌లు చేసేది చిలక్పేట్ కేడీయే కదా.

Anonymous said...

పాడిందే పాడ్రా పాచిపళ్ళ దాసరి అని సామెత చెప్పి నువ్వు పదే పదే అదే పాడతావ్ ఏంది ప్రవీనుగా. నీకో ఆఫర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా కావాలా?

రాజేష్ జి said...

బాగుంది, ఈ నిక్రష్ట బ్లాగులో పడాల్సిన కామెంట్స్ పడుతున్నాయి. డబల్ సెంచరీ కొట్టేస్తారో ఏంటో?

ప్రవీణ్ అన్యా,
ఇంతకీ భెల్ లో ఎక్కడ మనం? నేనుండేది చందానగర్లో!

Praveen Sarma said...

కారుతిక్కలోడి లేటెస్ట్ డైలాగ్: ప్రనా నా బ్యాంబినోని లాక్కుపోతున్నాడు. ఇలా ఉంటాయి వాళ్ల నెగటివ్ డౌట్లు.

Anonymous said...

కారుతిక్క అన్నావ్ కనుక నువ్వే ప్రమోదవనం డైరక్టర్ వి

Praveen Sarma said...

రాజేశా. నీకు శ్రీదేవి-శ్రీలత థియేటర్ తెలుసా? ఆ థియేటర్ వెనుక కట్టిన GNR ఎంక్లేవ్‌లో మా బంధువుల ఫ్లాట్ ఉంది.

Praveen Sarma said...

కారుతిక్కలోడి కొత్త డైలాగ్: నా బ్యాంబినో నాకే సొంతం. దాన్ని ఎగరేసుకుపోయే హక్కు ప్రనాకి లేదు.

రాజేష్ జి said...

అన్యా,
GNR ఎంక్లేవ్‌లో మా కొల్లీగు ఒకరున్డాలి. కలుస్తాలే!

అన్నట్లు ఈ బ్యా౦బినో కధకమామిషు మీద ఓక టపా ఎడితే నాలాంటి కొత్తోల్లకి తెలుస్తది కదా!

Anonymous said...

ఒరే రాజేసా మీ ఇద్దరు కలిస్తే ఎట్టాగురా? నువ్వేమో మలక్ పెట్, వీడేమో మలక్ చూస్తే మొరిగే వెట్.. మీకెట్టా కుదిరిద్దీ?

Anonymous said...

ఏందిరా ప్రవీణూ నీ గోల?

నువ్వు లైనేస్తంటే ఆళ్ళొచ్చి ఆ పొరిని ఎత్తుకపొయారు అంతేనా?

Praveen Sarma said...

నేను చలం గారి అభిమానిని. కెలుకుడు బ్యాచ్‌వాళ్లేమో చలం గారికి బద్ధ వ్యతిరేకులు. ఆ మధ్య నేను చెరసాల అనే కథ వ్రాసాను. ఆ కథని రాధిక అనే ఆమె విమర్శించింది. ఆ కథ ఆమెకి అర్థం కాలేదు. అందులో పెళ్లినే ప్రధానం చేసానని ఆమె విమర్శ. నేను ఎన్నడూ పెళ్లినే ప్రధానం చెయ్యలేదు, పల్లెటూర్లలో ఆడపిల్లలకి 18 ఏళ్లు నిండగానే పెళ్లి చేసేస్తారు అని చెప్పాను. ఆమె ఆ సమాధానంతో సంతృప్తి పడలేదు. నేను ఆ కథలో వదిన-మరుదుల సంబంధాన్ని చెత్తగా చూపించానని విమర్శించింది. స్త్రీ తన కంటే వయసులో చిన్నవాడైన పురుషుడిని పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పు కాదు అనుకుంటే వదిన-మరిది పెళ్లి చేసుకోవడం కూడా తప్పు కాదనుకోవాలి అని చెప్పాను. కామెంట్లు పూర్తిగా చదవకుండానే సౌమ్య అనే అమ్మాయి మధ్యలోకి వచ్చింది. ఆమె non point of viewలో నన్ను తిట్టింది. నన్ను వ్యతిరేకించే కెలుకుడు బ్యాచ్‌వాళ్లు సౌమ్యని బంగారు బాతు అనుకున్నారు. ఆడదాని చేత తిట్టిస్తే నేను సిగ్గుపడతాననుకున్నారు. నన్ను అడ్డమైన తిట్లు తిట్టే ఏకైక ఆడదాన్ని వదులుకోకూడదు అనుకున్నారు. ప్ర.పీ.స.స. అనే బ్లాగ్ పెట్టి ఆమె చేత నన్ను అడ్డమైన తిట్లు తిట్టించారు. ఇవి వీళ్ల చావు తెలివితేటలు.

Anonymous said...

>> ఆడదాని చేత తిట్టిస్తే నేను సిగ్గుపడతాననుకున్నారు. >>

అంటే నువ్వు సిగ్గు లేని ఎదవని అంటావ్

>>నన్ను అడ్డమైన తిట్లు తిట్టే ఏకైక ఆడదాన్ని వదులుకోకూడదు అనుకున్నారు.>>

ఇప్పుడేందిరా నీ గోల నీకు దొరకాల్సిన పిట్ట వాళ్లకి దొరికింది అంటావ్ అంతేనా?

Anonymous said...

>>ఆమె non point of viewలో నన్ను తిట్టింది>>

నిన్ను తిట్టడానికి point of view కూడా కావాలట్రా పిచ్చినా కొండె

రాజేష్ జి said...

అరే, అజీర్ణం బట్టిన అజ్ఞాతా.. మాట తిన్నగా రానీ!
అంత ఇబ్బందిగా ఉంటె నికృష్ట దగ్గర ఊరపిచ్చుక లేహ్యం తీసుకో.

Praveen Sarma said...

రాజేశా. వీళ్ల చరిత్ర బ్లాగు సోదరి గారికి బాగా తెలుసు. "ప్రవీణ్ శర్మ వ్రాసిన వదిన-మరిది పెళ్లి కథలని నేను ఎన్నడూ సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు. మీరు ఎందుకు సీరియస్‌గా తీసుకుంటున్నారు" అని బ్లాగు సోదరి గారు కెలుకుడు బ్యాచ్‌వాళ్లని అడిగారు. మలక్పేట్ రౌడీ షాక్ అయిపోయి ఏమి చెయ్యాలో తోచక వదిన కామరాజు అనే పేరుతో వీడియో పెట్టాడు. ఆ వీడియో చూసి నేను భయపడతాననుకున్నాడు. ఈ జోకర్ గాళ్లు పెట్టే తొక్కలో వీడియోలకి భయం ఒకటి.

Anonymous said...

అంటే బ్లాగు సోదరి - సెగట్రీ నా?

Anonymous said...

ఓరినీ పీత బుర్ర పరాంకుశం బ్లాగు సోదరి నిన్ను చెప్పెట్టి కొట్టింది అన్న విషయాన్ని నువ్వే డప్పు వేసుకుంటున్నావ్

Anonymous said...

అంటే నీ కతలు సీరియస్ గా తీసుకోకూడదు సిల్లీగా తీసుకోవాలి అని చెప్పుకుంటున్నావా సిల్లీ ఫెలో

Anonymous said...

వార్నీ...ఈళ్ళంతా ఐఐటీ లకు పొయ్యి, అమెరికా పొయ్యి
సివరాకరకి ప్రవీణు గాడ్ని కెలికి జన్మ ధన్యం చేసుకుంటారన్నమాట

Anonymous said...

ఏందొరా రాజేసా లెగుస్తాంది? ఊర పిచ్చుక లేహ్యం ఎక్కువ తినమాక!

Anonymous said...

అవున్రొరే రాజేసా, పెద్ద ఛెస్టర్ లోనో లండన్లోనో వున్న పోజుగొట్టావ్?

నీయవ్వ, నువ్వుండెది చందానగరా?? మనది పక్కనే గంగారం.

రాజేష్ జి said...

అన్యా,

ఓహ్.. అదా సంగతి!

$..ఊర పిచ్చుక లేహ్యం ఎక్కువ తినమాక..
అరే గూట్లే, అది నీకు, ఈ నికృష్టకి మాత్రమే! మధ్యలో నన్ను ఇన్వాల్వ్ సేయమాక!

Praveen Sarma said...

హఫీజ్‌పేట్ నుంచి బ్లాగర్ ఎవరైనా ఉన్నారా?

రాజేష్ జి said...

Only 17 To go.. Big festival ahead for this brain farted old guy :))

Anonymous said...

ప్రవీణూ హైదరాబాద్ లో ఉన్నావా?

Praveen Sarma said...

ఇప్పుడు శ్రీకాకుళంలోనే ఉన్నాను. హైదరాబాద్ నుంచి తిరిగి వచ్చేశాను.

Anonymous said...

హైదరాబ్ లో ఉన్నప్పుడు చెబితే వచ్చి రెండు పీకీవాడిని కదరా

Praveen Sarma said...

మీ చిలక్పేట్ కేడీ తన సొంతూరు వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు నేనూ అతన్ని సూర్యా బాఘ్ సెంటర్లో నిలబెట్టి ఉతికేవాడిని.

Anonymous said...

నీకంత సీన్ ఉందట్రా పిత్తపరిగలు ఏరుకునే పింజారీ నాయాలా

Praveen Sarma said...

cilakpeaT keaDee nannu cuustea paaripoaye piriki sannaasi. vaaDu dorikitea koTTE seen leakapoavaDaM EmiTi?

Anonymous said...

పోన్లే ప్రవీన్ వీళ్ళతో నీకేమిటి గాని. హైద్రాబాద్ దాకా వెళ్ళావు పక్కనే కదా వరంగల్ వెళ్ళి రావలసింది.

Anonymous said...

బయట పారిపోవడము దాకా ఎందుకురా ఎర్రినాపర్ర ఈ డిస్కషన్ నుండి ఎవడు ముందు పారిపోతాడో చూద్దామా ? బస్తీ మే సవాల్ !!!!!!!!!!!!

Anonymous said...

ఈ పెద్దాయన బ్లాగ్ కంపు చేయ్యుడు దేనికి మలక్ ని దమ్ముంటే రౌడీ రాజ్యం లో ఒక పోస్ట్ పెట్టమని చెప్పండి . తుది శ్వాస వరకు ప్రవీణ్ పోరాడుతాడు

Anonymous said...

చిలక్పేట్ కేడీ సవాల్ కి సిద్దమేనా ?

Anonymous said...

ప్రవీణు నీకు ధైర్యం ఉందా?

Anonymous said...

ఆ సై అంటే సై ఏ చూసుకుందాం

రాజేష్ జి said...

ఛీ..ఛీ.. మద్యలో ఈ ఎదవ పందుల గోల!

నిక్రుస్తకి పండగ ఈ రోజు..

XxXxX said...

200?

XxXxX said...

200 nadena ?

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 209   Newer› Newest»